next up previous  
Volgende: Verslag

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)
TaeKwon-Do Verei=niging

``TaeKyon'' Houten

Notulen Algemene Ledenvergadering 2001

door Jan-Willem Linschoten

21 maart 2001

Aanwezig: Gerard Sleijpen (voorzitter), Henny Thijssen (bestuurslid), Leon Magis (wedstrijdcommissaris), Frank van der Meij (penningmeester), Alex van Rooijen, Jan-Willem Linschoten (secretaris), Nico van Didden, Dave de Putter, Peter Heuts, Ronald Stronks, Mikhail Botchev, Dorothy Everwennink.
Afwezig met kennisgeving: dhr. Verwey, Patricia de Waal, Neeltje Sleijpen.
Taekyon Houten
2003-02-24