next up previous  
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2002

Datum: woensdag 20 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open om 20.00 uur)
Plaats: Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten


Agenda + beknopt verslag


Opmerking: Dit jaar stellen reglementair de secretaris en de commissaris jeugdzaken hun zetel ter beschikking. Jan-Willem Linschoten, de huidige secretaris, is wel beschikbaar voor een bestuursfunctie maar niet meer voor de secretarispost. Ronald Stronks heeft in augustus de functie van Henny Thijssen overgenomen. De leden kiezen echter het bestuur. Kortom het bestuur draagt Ronald voor voor de functie commissaris jeugdzaken.

 1. Opening
 2. Mededelingen.
  Servaas Grul trouwt aanstaande vrijdag (vrijdag 22 maart 2002)
  Hester en Patricia hebben een stukje over het klubkampioenschap van onze vereniging geschreven. het stukje is geplaatst in het Groentje. Dank aan de autheurs.
 3. Notulen ALV 2001
 4. Jaarverslag (secretaris). Goedgekeurd.
 5. Financiëel zaken
 6. Contributieverhoging
  Financiële situatie ziet er niet echt rooskleurig uit komend jaar, maar is niet zodanig dat er reden is voor een contributie verhoging.
 7. Verkiezingen.
  Vraag: ``Is het wel nodig om een vijfkoppig bestuur te hebben?'' Conclusie: ``Geen reden om te krimpen.''
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag.
  Alex dringt er op aan om veel aandacht te besteden aan de opleiding van het kader. Hij denkt met name aan warming up, rek- en stretchoefeningen.
 10. Sluiting


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2003-02-24