next up previous  
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2006

Datum: Woensdag 15 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open 20.00 uur)
Plaats: Restaurant ``De Engel'', Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten


Agenda

Opmerking: Dit is de voorlopige agenda: er kunnen nog punten worden toegevoegd. Als je een agenda punt hebt, of een kandidaat voor de verkiesbare bestuursfuncties weet, of kandidaten voor de kascommissie, geef dat dan door aan het bestuur.


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2005 (pdf, html)
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (doc))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:

 8. Vaststelling Huishoudelijk reglement (geen wijziging)

 9. Werving

 10. Wat verder ter tafel komt

 11. Rondvraag

 12. Sluiting


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2006-03-14