next up previous
Next: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2007

Datum: Woensdag 21 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open 20.00 uur)
Plaats: Restaurant ``De Engel'', Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten


Agenda

Opmerking: Dit is de voorlopige agenda: er kunnen nog punten worden toegevoegd. Als je een agenda punt hebt, of een kandidaat voor de verkiesbare bestuursfuncties weet, of kandidaten voor de kascommissie, geef dat dan door aan het bestuur.


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2006 (pdf, html)
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (doc))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:

 8. Vaststelling `Huishoudelijk Reglement' (geen wijziging)

 9. Vrijwillegerszaken

 10. Wat verder ter tafel komt

 11. Rondvraag

 12. Sluitingnext up previous
Next: Verantwoording
Gerard L.G. Sleijpen 2007-03-09