next up previous
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2008

Datum: Woensdag 19 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open 20.00 uur)
Plaats: Restaurant ``De Engel'', Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten


Agenda


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2007 (pdf, html)
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (txt))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:

 8. Vaststelling `Huishoudelijk Reglement' (geen wijziging)

 9. Clubcompetitie (Is er belangstelling voor? In welke vorm?)

 10. ALV in de toekomst (Hoe kunnen we de belangstelling verhogen?)

 11. Vrijwillegerszaken (Taedag,...)

 12. Wat verder ter tafel komt

 13. Rondvraag

 14. Sluiting
Taekyon Houten
2008-08-15