next up previous
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2014


Datum: Woensdag 5 maart
Tijd: Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
Plaats: Centrum Lorech (van vanHouten en Co), Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten


Agenda


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2013 (zie document (pdf))
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (pdf))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:

 8. Vaststelling `Huishoudelijk Reglement'
  Voor de lessen wordt voor junioren een andere leeftijdsgrens gehanteerd dan voor de contributie (een erfenis uit de tijd dat we lid waren van de NTA). Dat is onlogisch en willen we gelijktrekken.
  Voorstel: ``Art 3.1.2: Leden, die veertien jaar [was vijftien] of ouder zijn maar jonger dan achttien jaar, worden gerekend tot de categorie junior-leden''.

 9. Lessen, sparren.
  De inrichting van de vrijdaglessen voor junioren en senioren is vanaf september wat strakker (20:30-21:00 sparringstraining, vanaf januari van 21:00-21:30 keuze tussen sparringstraing [voorbereiden op wedstrijden] en technische training [voorbereiding kubgraadexamen]). Het kader stelt feedback over deze aanpak op prijs.

 10. Vrijwilligerszaken (Taedag, ...).
  In september 2013 had Taekyon 30 seizoenen in Houten erop zitten. Kortom, er valt een lustrum te vieren.

 11. Wat verder ter tafel komt.

 12. Rondvraag

 13. Sluiting


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2014-04-02