next up previous
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2015


Datum: Woensdag 18 maart
Tijd: Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
Plaats:
Zaal 2, Ontmoetingscentrum Markant
  (v/h dienstencentrum Haltna) Het Kant 199, 3995 GZ Houten
(Schuin tegenover het Stadhuis).


Agenda


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2014 (zie document (pdf))
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (pdf))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:

 8. Vaststelling `Huishoudelijk Reglement'
  Geen wijgingen.

 9. sparren/wedstrijden

 10. Onkostenvergoeding kader

 11. Vrijwilligerszaken (Slappe Taedag, ...).

 12. Materiaal tbv verzorging blessures

 13. Onderlinge communicatie

 14. Wat verder ter tafel komt.

 15. Rondvraag

 16. Sluiting


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2015-03-13