Verantwoording


Dit document is gemaakt door Gerard Sleijpen op verzoek van het bestuur van Taekyon Houten. Het geeft de stand van zaken zoals die bekend was op 2017-03-31.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten en latere wijzigingen.


Taekyon Houten
2017-03-31