Verantwoording


Dit document is gemaakt door Gerard Sleijpen op verzoek van het bestuur van Taekyon Houten. Het geeft de stand van zaken zoals die bekend was op 2021-09-04.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten en latere wijzigingen.Taekyon Houten
2021-09-04