Subsecties


Activiteiten


Trainingen

We verzorgen lessen die gericht zijn op een specifieke kubgraad en bovendien hebben we iedere week een `vrije' training. Aan deze training kan ieder lid deelnemen.

Je moet voor alle trainingen en lessen ruim op tijd aanwezig zijn. Reken voor omkleden op zo'n 10 minuten.


Algemeen. Op vrijavond is er als regel een vrije training die voor ieder lid toegankelijk is. Deze training duurt anderhalf uur. Aan het begin van de training is er een gezamenlijke warming-up onder leiding van een leraar. Vaak is die warming up in de vorm van een spel. De rest van de tijd, zo'n 70 minuten, train je voor jezelf. Het is de bedoeling dat je de stof doorneemt die je de vrijdag ervoor gehad hebt. Er zijn overigens altijd een paar leraren (gewoonlijk zelfs drie) die je graag willen helpen als je daar behoefte aan hebt. De dinsdagavondtraining is ideaal als je achterop geraakt bent: je kunt dan hulp vragen voor specifiek dat deel van de stof dat je moeilijk vindt.


Lessen. In de lessen op dinsdagavond, die gericht zijn op een kubgraad, ligt het accent op de techniek-training. Je krijgt veel persoonlijke aandacht. In het eerste twee delen van de les (samen een uur) krijg je samen met de hele groep les van de `leraar van de week'. Eerst rekken en strekken en wat conditietraining en dan training van de basis taekwondo technieken. In het derde deel (een half uur) is er een gezamelijke sparringstraining. In het vierde deel zoek je de mensen op die ongeveer hetzelfde technisch niveau hebben als jij. In zo'n kleinere groep werk je toe naar een kubgraadexamen. Er lopen verschillende leraren rond die individuele aanwijzingen geven of groepsgewijze instructies. Een van de leraren is er speciaal voor de nieuwelingen, de andere leraren zijn er voor de overige leerlingen. Bij hen kan je terecht met vragen. Overweeg ook om advies te vragen aan een hoger gegradueerde. Omdat zelf lesgeven leerzaam is zal hij/zij je graag helpen. Verder train je samen met een partner. Probeer ook van elkaar te leren. En er zijn boeken en instructiekaarten die je kunt raadplegen. De laatste 10 minuten van de les is er een gezamenlijke cooling-down gevolg door ki-(gewoonlijk ademhalings)oefeningen. Dit deel wordt weer verzorgd door de `leraar van de week'.

Wil je overigens bij iedere gelegenheid op examen gaan, dan zal je, zeker vanaf blauwe band, niet genoeg hebben aan alleen de trainingen op vrijdag- en op dinsdagavond: je zult ook thuis moeten trainen.


Workshops. Tijdens een van de laatste Taedagen hebben we met stokjes (dan-bong) leren vechten. Eerder, bij soortgelijke gelegenheden was dat worstelen, Capoeira, Jiu-Jitsu en Nunchaku's. Dat was telkens erg leuk en we zullen zoiets dan ook vaker proberen te organiseren, maar wellicht ingebouwd in een vrijdagavondles. We zullen dan een deskundige vragen (inhuren) om ons, in plaats van de standaard taekwondo training, een training/workshop te geven in een andere zelfverdedigingssport. De training zal afgestemd zijn op ons niveau en een behoorlijk overzicht geven van die sport. Het lijkt ons een leuke en stimulerende afwisseling van de standaard training. Bovendien krijgen we zo met de tijd een beetje kijk op waar het in de diverse zelfverdedigingssporten om draait. Als taekwondoka wordt je geacht je in een gevecht prima te kunnen verdedigen. Een belager op straat kan in iedere gevechtssport getraind zijn. Het helpt natuurlijk als je weet wat voor soort aanval je verwachten kunt.

De aard van de workshop zal op onze internetkalender “van maand tot maand” gepubliceerd worden en op de vrijdagavondles en via e-mail aangekondigd worden.


Jeugd. Helaas hebben we op dit moment geen leraren voor de jeugd van 12 jaar of jonger en kunnen we voor hun geen trainingen verzorgen. Kinderen van 13 jaar of ouder kunnen lid worden van onze vereniging: zij worden ingedeeld in de junioren groep.


Lessen voor beginners

We hebben een `open' instroom, dat wil zeggen dat je op ieder moment lid kunt worden van onze vereniging. Dat betekent niet dat je als beginneling zomaar plompverloren in de groep `gegooid' wordt. Voor het specifieke taekwondo deel van de les word je als beginneling apart genomen. Na zo'n les of vijf, afhankelijk van hoe snel je de stof oppikt, doe je aan steeds meer onderdelen met de groep mee. Voor de warming-up en cooling-down heb je geen speciale instructies nodig en die onderdelen doe je dan ook al vanaf het begin met de hele groep mee.

We hebben voor de open instroom gekozen omdat je, als je bijvoorbeeld in maart besluit om Taekwon-Do te gaan doen, niet zes maanden hoeft te wachten tot er een nieuwe beginnersgroep start: je kunt gelijk beginnen. Het is overigens leuker om met een paar mensen tegelijk te beginnen. Begin september (en ook begin januari) is de kans dat je meer medebeginners treft groter dan de rest van het jaar. Als je samen met vrienden, familie of kennissen begint dan weet je natuurlijk zeker dat je vanaf het begin met vertrouwde mensen traint.

Je schrijft je overigens pas in na twee trainingen. Je hebt dan een beetje idee wat Taekwon-Do is en of je je thuis voelt bij onze club. Je zou de eerste twee lessen als proeflessen kunnen zien (je betaalt overigens niet per les, maar wordt lid van onze vereniging. Dat geeft je het recht om deel te nemen aan alle activiteiten van de club, dus ook aan de trainingen).

Omdat we een enthousiast en redelijk groot lerarenteam hebben, hebben we voor de junioren- en seniorengroep geen wachtlijst.

Onze contributie is laag. Bij inschrijving vragen we een klein inschrijfbedrag.
Wil je een brochure thuisgestuurd krijgen of heb je nog onbeantwoorde vragen ...


Sparren

Junioren en senioren. Een half uur van iedere les voor junioren en senioren, gewoonlijke is dat het derde half uur, verzorgt de sparringsleraar een sparringstraining voor iedereen (`technisch sparren'). Je kunt je dan op eigen niveau in sparren bekwamen. Je krijgt les en je draait wat sparringspartijtjes. Je oefent met partners van gelijk niveau en met vergelijkbare motivatie. Sparren is een essentieel onderdeel van Taekwon-do, maar het is duidelijk dat de inzet voor dit onderdeel niet bij iedereen even groot is. Als je je wilt voorbereiden op een toernooi of op een kampioenschap zoek je partners op met eenzelfde intentie en gebruik je naast het derde half uur van de les ook het vierde half uur om te sparren. Wil je wat rustiger en meer technisch gericht bezig zijn dan kan dat ook. Je zoekt in het derde half uur gewoon een groepje op dat bij je past en het vierde half uur besteed je aan techniek training.

Voor de echte diehards verzorgen we om de 14 dagen, 's maandags van 20:00-21:00 een aparte wedstrijdsparringstraining. Deze training valt buiten de reguliere clubtraining: om hier aan mee te doen moet je een extra kleine geldelijke bijdrage leveren (naast de contributie: de deelnemers betalen samen de zaalhuur). Je kunt overigens pas meedoen na overleg met en toestemming van de sparringsleraar.

Onze vereniging heeft een prijzenpot voor kampioenen:
ben je lid van onze vereniging en word je districtskampioen dan krijg je een half jaar lang vrijstelling van contributie, word je daarna ook nog Nederlands kampioen dan hoef je een jaar lang geen contributie te betalen. Deze prijzen gelden zowel voor de onderdelen tuls als voor de onderdelen sparren.


Demo-team

Zie je wedstrijdsparren niet zitten, maar vind je technische oefeningen juist leuk en wil je wat extra's doen dan kan je je aansluiten bij ons demonstratie-team. In overleg met de leiding van het demo-team kies je een aantal oefeningen of een serie van oefeningen die in een taekwondo demonstratie past. Je zorgt ervoor dat je de oefeningen van je keuze goed onder de knie krijgt. Je moet daarvoor ook thuis trainen. Zo nu en dan neem je met de rest van het demonstratie-team de hele demonstratie door.

Zo nu en dan zijn er wedstrijden voor demo-teams of wordt ons team gevraagd om een demonstratie te verzorgen. Sluit je je aan bij het demo-team dan moet je erop rekenen dat je een keer per jaar mee moet doen aan de verzorging van een demonstratie.


Taedag

Een keer per jaar, op een zomerse zaterdag, organiseren we voor alle leden een Taedag. Dit is een gezellige sportieve dag. Zo hadden we op een Taedag 's ochtends een clinic “ultimate frisbee-en” en 's middags, na de lunch vlotten bouwen en peddelen in de gracht van een fort in Lunetten. Op een andere Taedag hadden we 's ochtends een boerengolf competitie en 's middags een clinic worstelen. Kortom samen lekker kliederen en ravotten. De bedoeling is om elk seizoen iets soortgelijks te doen. Of het doorgaat hangt er onder meer van af of we voldoende enthousiastelingen kunnen vinden voor de organisatie (zie verderop).


Bibliotheek

Onze vereniging heeft een bibliotheek waaruit ieder lid materiaal kan lenen. De bibliotheek heeft boeken, CD's en videobanden over Taekwon-do en over zaken die nuttig zijn voor de beoefening van Taekwon-do (over rek- en strekoefeningen, fysiologie, meditatie technieken, zelfverdediging, etc.). Aan het lenen zijn geen kosten verbonden. Je moet wel een borg van 10 euro betalen. De uitleentermijn is maximaal drie weken. Bij overschrijding van de termijn wordt een boete gerekend van 1 euro voor iedere week. Een lijst van de werken die je kunt lenen vind je op internet, op het prikbord of kun je krijgen van de bibliothecaris. We vinden het prettig als je je reserveringen per internet doet: dat bespaart ons wat administratieve rompslomp.

Kom je iets tegen waarvan je denkt dat het interessant is voor de taekwondo beoefening en het is niet in onze bibliotheek, laat dat dan weten aan de bibliothecaris (Gerard, email). We zullen het werk proberen aan te schaffen. Andere leden kunnen er ook plezier van hebben en, als je na lezing mocht vinden dat je het toch niet had willen hebben, dan heb je jezelf de aanschafkosten bespaard.


Internet

Internet (e-mail en internetpagina's) is een krachtig medium om snel, doelgericht en nauwkeurig informatie te verspreiden en onze vereniging maakt er intensief gebruik van. Inschrijvingen, uitschrijvingen, bestellingen voor onze winkel en voor onze bibliotheek verlopen via de formulieren op onze internetpagina's. Dat scheelt ons administratief werk, verkleint de kans op fouten en is sneller. Belangrijke mededelingen die niet in het vast deel van de internet pagina's staan verschijnen onder de rubriek “ Nieuws.” De belangrijkste artikelen in de Taekrant worden ook elektronisch gepubliceerd in de “Nieuws” rubriek. Raadpleeg die `elektronische Taekrant' dus regelmatig. Heb je ons internetadres al in je `favorieten' gezet? (druk, in je browser op `add bookmark'). Onze informatie verspreiden we in de regel per e-mail. Met toestemming van onze leden (volgens een besluit op de algemene ledenvergadering van 2003) verspreiden we een deel van het materiaal voor vergaderingen, e.d., alleen nog maar elektronisch. Het is dus belangrijk dat je, als je dat nog niet gedaan hebt, je e-mailadres aan ons doorgeeft. Vergeet ook niet om veranderingen in je e-mailadres aan ons door te geven. Je kunt dit via onderstaand formuliertje doen.

Er is een “Verzend” knop onder aan dit formulier. Als deze knop ontbreekt en/of een ander element van dit formulier ziet er niet correct uit, dan kan je Web browser dit formulier niet aan. Mail je gegevens dan naar email.

Voornaam
Achternaam
E-mail

Kijk of je gegevens kloppen. Als alles korrekt is, druk dan op


Algemene ledenvergadering

Taekyon Houten is een vereniging, dat wil zeggen dat de leden de baas zijn. Om organisatorische redenen worden de bestuurlijke taken uitgevoerd door een bestuur. De leden kiezen het bestuur, het bestuur legt verantwoording af aan de leden, de leden praten en beslissen mee. De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV), op woensdagavond dit keer in de eerste week van maart, speelt hierin een belangrijke rol. De agenda en ander materiaal voor de ALV wordt tijdig gepubliceerd op internet en verspreid via e-mail. Als je zelf onderwerpen hebt die je besproken wilt zien, geef dat dan door aan een van de bestuursleden of mail het aan email.

Op een sportschool hebben de sporters niets te zeggen (in ieder geval formeel niet). Een ander voordeel van een vereniging zie je terug in de hoogte van de contributie. Een sportschool is op winst uit terwijl dat voor een vereniging geen doel is. Eventuele extra inkomsten worden in een vereniging onmiddellijk geïnvesteerd in de club. Een vereniging is van en voor de leden. Het is er dan ook gewoonlijk gezelliger. Die gezelligheid hebben de leden overigens zelf in de hand: zij maken de vereniging. Bij ons lukt dat heel behoorlijk: voor de meeste leden is onze verenging “mijn clupje”. En dat is zelfs zo voor menig oud-lid. De contributie is laag dankzij de belangeloze inzet van vrijwilligers. De meeste leden beseffen dit en zijn blij als ze zelf zo nu en dan ook een `organisatorisch' steentje kunnen bijdragen.


Vrijwilligers

De organisatie van activiteiten als de Taedag en het clubkampioenschap vergt extra inspanningen en deze activiteiten kunnen alleen doorgaan als er genoeg hulp is bij de organisatie. Gelukkig is dat gewoonlijk geen probleem: we zijn niet voor niets een vereniging ;-). Voor de Taedag moet er van te voren gepland, gereserveerd en uitgenodigd worden. Op de dag zelf moet er gereden worden om de deelnemers op de juiste plek te krijgen. Bij de Taedag en instuiftraining is er behoefte aan catering, etc..


Taekyon Houten
2021-09-04