De elektronische TAEKRANT

nieuwskrant van Taekyon Houten


klik hier voor de lijst van alle titels. Klik op de titel als je het hele nieuwsverhaal wilt zien.

Klik op de titel of hier als je terug wil naar de lijst van alle titels

Onze jeugdleraren hebben aansluiting gezocht bij de ITFn (de taekwondo bond ITF-Nederland). Dat biedt hun meer sparrings- en wedstrijdmogelijkheden.

Onze club traint al 25 jaar bij de UTI. De UTI zit als het ware in de genen van onze club.

De UTI is een stichting die de ontwikkeling van Taekwon-Do als zelfverdedigingskunst beoogt. Taekwon-Do als wedstrijdsport speelt bij de UTI een ondergeschikte rol. We begrijpen dan ook dat leden die meer wedstrijdgericht zijn zich beter thuis voelen bij ITFn. We hebben daarom samen met het bestuur van ITFn intensief opties onderzocht waarmee het mogelijk zou zijn om met onze club aan te sluiten bij ITFn zonder de UTI vaarwel te zeggen. Tot onze grote spijt bleek geen van de opties acceptabel voor de ITFn: hun regels lieten dat niet toe (voor details zie het artikel “Aansluiting bij ITF-Nederland” hieronder).

De jeugdleraren hebben daarop hun eigen plan getrokken. Dat vinden we bijzonder jammer. We verliezen hiermee al onze jeugdleraren. Het zijn uitstekende leraren. Ze hebben voor onze club zeer goed werk verricht. We wensen hun heel veel plezier en succes.

Hoe gaat het verder?

Door het vertrek van de jeugdleraren zien we voorlopig geen kans om de jeugd van 12 jaar en jonger taekwondo lessen te bieden. Iedereen die 13 jaar of ouder is, is bij ons van harte welkom.

Vanaf dinsdag 3 september trainen we weer zoals vanouds in de Limes op de dinsdagen en op de vrijdagen. Nu op beide dagen van 20:00-21:30. Op vele verzoek verzorgen we de technische trainingen op de dinsdagen en reserveren we de vrijdagen voor de vrije trainingen.

19 mei lieten de jeugdleraren weten dat zij aansluiting wilden bij de taekwondo bond ITF-Nederland (ITFn). Dat zou hun mogelijkheden bieden op meer en intensievere deelname aan sparrings-trainingen en dat zou de jeugd meer kansen bieden op succes bij wedstrijden.

Onze club traint al 25 jaar bij de UTI. Seniorleden van onze club zijn nauw betrokken bij de organisatie van de UTI (kaderlid, examinator, bondsleraar). Iedere zwarte bander in onze club heeft zijn graden bij de UTI gehaald. Onze leden zijn blij met de uitgebreide oefenstof van de UTI en de heldere motiverende uitleg bij de taekwondo technieken. De UTI is een stichting die de ontwikkeling van Taekwon-Do als zelfverdedigingskunst beoogt. Taekwon-Do als wedstrijdsport speelt bij de UTI dan ook een ondergeschikte rol. We begrijpen dan ook dat leden die meer wedstrijdgericht zijn zich beter thuis voelen bij ITFn. Maar of dat kan?

De reglementen van ITFn staan geen samenwerking toe met andere taekwondo organisaties zoals de UTI.

[Huishoudelijk Reglement ITFn (HR van ITFn)
Art. 1.3. De nationale associaties, de scholen en de individuele leden verbinden zich met hun lidmaatschap exclusief aan de Internationale Taekwon-Do Federation met hoofdkwartier te Benidorm (HQB). De wederkerigheid die bij de beslotenheid hoort, brengt met zich mee dat kennis en kunde op gebied van Taekwon-Do enkel binnen HQB-gelederen gehaald en gebracht mag worden.
In gewone mensen taal: ben je lid van ITFn dan mag je taekwondo-kennis en -kunde uitsluitend halen en brengen bij andere ITFn-leden. Zo kun je bijvoorbeeld geen Dan-Bong tuls lopen: die zijn immers ontwikkeld door de UTI.
Ben je geïnteresseerd in de rol van HQB, lees het volgende artikel ‘Wat is de ITF en wat heeft Benidorn er mee te maken?’.
Art. 5.3. Een school is uitsluitend lid van ITFn en een individueel lid is uitsluitend lid van een aangesloten school. Ze zijn niet tevens lid van een andere organisatie waar Taekwon-Do in is verenigd of aan is verbonden, evenals ze daarmee niet samenwerken, niet deelnemen aan activiteiten en evenementen daarvan en niet daarvoor uitkomen, noch taken of functies daarvoor vervullen.   :-(
Dus, ben je lid bent van de ITFn dan mag je niet samenwerken of trainen met de UTI.
Een volgend artikel maakt een uitzondering voor deelname aan open toernooien van andere organisaties.]

De UTI is juist opgericht uit onvrede over over dit soort regels. Bij de UTI staat Taekwon-Do beoefenen voorop en wordt niemand uitgesloten.

Een lang telefoongesprek eind mei met de voorzitter van ITFn bood perspectief. Hij dacht dat “een andere taekwondo organisatie” uit hun HR niet sloeg op de UTI; “dat was immers geen bond” (de UTI is een stichting: kent geen leden en heeft niet het organiseren van wedstrijden tot doel). ITFn wil garant staan voor dangraden in ITFn scholen. Hij dacht daarom dat het doen van dangraad examens bij de UTI wel een wat serieuzere hobbel zou kunnen vormen, maar ook daar zag hij oplossingen voor.

Vanwege het geboden perspectief heb ik met een deel van ons bestuur (Bas, Sebastiaan en Jan-Willem) op 19 juni een gesprek gehad met het dagelijkse bestuur van de ITFn. We hebben daarbij zeer uitgebreid gesproken over hoe het “dangraad-dilemma” opgelost zou kunnen worden. Verschillende opties waarin de ITFn wel wat zag zouden voorgelegd worden aan hun juridische adviseur. ‘Het zou vast “een hamerstuk” zijn’, aldus de voorzitter van ITFn. ‘Binnen een paar dagen zouden we werkbare afspraken zwart op wit in de mail toegestuurd krijgen.’.

Binnen de ITFn is de “sine-wave stijl” populair, terwijl de UTI de originele taekwondo stijl beoefent. Het stijl verschil werd, aldus de voorzitter vaak schromelijk overdreven: ‘De tweede tul kun je bijvoorbeeld onmogelijk in de sine-wave stijl lopen’. Kortom, binnen de ITFn was ruimte voor de UTI-stijl. Hij zag wel dat de jury bij wedstrijden geneigd is om uitvoeringen in sine-wave stijl hoger te waarderen.

Pas op 17 juli kreeg Bas van de voorzitter van ITFn een telefoontje waarin we te horen kregen dat geen van de opties steun kreeg binnen de bond (niet duidelijk of dat binnen de ITFn was of de HQB).

Einde oefening? Helaas, op 30 juli kregen we te horen dat de jeugdleraren verder hun eigen weg zouden zoeken.

Hieronder de uitslag op een rijtje. Achter de naam staat de behaalde graad. Staat er ook nog een plusje (+) achter dan heeft die kandidaat een slip overgeslagen.

Junioren en senioren

Rachel Man   1-ste kub
Jessey Ploeger   2-de kub
Alain Deshayes   4-de kub
Cindy Van Berkel   5-de kub
Pavel Varnavskyi   6-de kub
Désanne Bergevoet   5-de kub +
Tessa Niens   8-ste kub

Jeugd 2

Jashwant Jhakrie   groene b zwarte sl +
Jolin van Bruggen   groene b blauwe sl
Mariska Vlasveld   gele b groene sl

Jeugd 1

Kyan Au Yeung   blauwe b
Louis Rours   blauwe b
Ricci Nguyen   groene b rode sl +
Kenji Nguyen   gele b zwarte sl +
Stacy Bosma   gele b zwarte sl +
Lilly Palijama   gele b blauwe sl
Christiaan van der Vlugt   gele b groene sl
Bianca Vlasveld   gele b
Soufian Loukili   witte b zwarte sl
Lucas Van Zutphen   witte b rode sl
Maya Al Khalili   witte b rode sl +
Sam Deguelle   witte b rode sl +
Kenji van Wijnen   witte b blauwe sl +
Nabeel Hadbah   witte b groene sl
Roald van Lent   witte b blauwe sl +
Shelaine Vu   witte b gele sl

De Iternational Taekwon-Do Federation (ITF) was een international overkoepelende Taekwondo organisatie waarbij nationale taekwondo bonden aangesloten waren. In de 60-er jaren toen de grondleggers van Taekwon-Do hun sport een wat internationalere allure wilden geven (Zuid-Korea was toen een dictatuur), hebben ze het hoofdkwartier van de ITF verhuisd naar het buitenland, naar Toronto, Canada. Dat viel bij veel Koreaanse taekwondoka's niet in goede aarde. Als reactie richtten zij de World Taekwondo Federation (WTF) op, ook een internationale overkoepelende organisatie, maar met hoofdkwartier in Zuid-Korea. Om misverstand te voorkomen, koos de WTF voor een stijl aangepast aan wedstrijdsparren. De afkortingen ITF en WTF verwijzen inmiddels ook naar zekere taekwondo stijlen. Beide federaties stonden niet toe dat hun leden ook lid waren van de andere federatie. Het uitsluiten, het niet lid mogen zijn, gold op alle lagen: bij een internationale federatie zijn nationale bonden aangesloten (lid), van een nationale bond zijn scholen lid, een school heeft op zijn beurt individuele leden. Verder waren er concurrentie bedingen: per land erkende een federatie maximaal een bond, per stad(sdeel) erkende een bond maar een school. Gelukkig mocht een school meerdere leden hebben ;-)

Binnen de ITF zijn inmiddels verschillende scheuringen ontstaan (uit onvrede over de locatie van het hoofdkwartier, uit onvrede over de benoeming van een president van de federatie, etc.). Op dit moment zijn er vier grote federaties die zich ITF noemen. Om ze van elkaar te onderscheiden wordt vermeld waar het hoofdkwartier (HQ) gevestigd is. Zo kennen we ITF HQ Benidorm , ITF HQ Wenen, ITF HQ Zuid-Korea, ITF HQ Toronto. Verder zijn er nog diverse andere internationale ITF-federaties vaak ook met ‘ITF’ in hun naam. De WTF-stijl heeft een olympische status verworven en kent deze splitsingen in veel mindere mate: als je mee wilt doen aan de Olympische Spelen zal je je immers moeten aanpassen aan de regels. Vrijwel iedere nieuwe federatie vond het wel een goed idee om de stijl een beetje aan te passen en zo een ‘eigen’ stijl te hebben en om de uitsluitingsregels en de concurrentie bedingen over te nemen: je mag geen lid zijn van twee federaties. Bij de ITF HQ Benidorm mag je zelfs niet je taekwondo-kennis en -kunde halen bij een lid van een andere taekwondo-organisatie :-( Of dat te handhaven valt in het huidige internet (YouTube) tijdperk? De United Taekwon-Do International (UTI) (strikt genomen geen federatie, maar een stichting) is opgericht mede uit onvrede over uitsluitingsregels, concurrentie bedingen en gekissebis over organisatorische zaken. De UTI sluit dan ook niemand uit. ITF HQ Zuid-Korea voert ook een open beleid. ITF HQ Wenen voert besprekingen met de WTF over wederzijdse erkenning van dangraden en het openstellen van toernooien voor elkaars leden. Kortom, niet alle deuren zitten op slot.

In de wereld van taekwondoka's in Nederland die de ITF-stijl beoefenen is de situatie niet veel anders. De oorspronkelijke taekwondo bond, de Nederlandse Taekwon-Do Associatie (NTA), is inmiddels in diverse bonden opgesplitst (het restant van de NTA is onlangs opgegaan in een van de grotere fragmenten, in ITF-Nederland). Een nieuwe bond hoeft zich geen zorgen te maken dat de concurrentie bedingen verhinderen dat haar leden niet mee kunnen doen aan internationale kampioenschappen: er is altijd wel een internationale federatie die nog geen vertegenwoordiging (bond) in Nederland heeft. Ook fijn als je een nieuwe taekwondo club wilt oprichten: er is altijd wel een bond die geen club in je buurt heeft. ;-)

Het zou geweldig zijn als alle bonden zouden samenwerken. Helaas.

Een ander interessante strategie om maximale samenwerking te bereiken is door de grootste te worden. ITF-Nederland (aangesloten bij ITF HQ Benidorm) zegt de grootste ITF-taekwondo bond van Nederland te zijn (de grootste onder vele kleintjes?). Verder lijkt het erop dat het bestuur van ITF-Nederland relax wil omgaan met de internationale uitsluitingsregels. Maar of de ITF HQ Benidorm daar blij mee is?

Een organisatie moet natuurlijk gefinancierd worden. Iedere school betaald jaarlijks ‘bondsgeld’ aan haar bond. Daarnaast betaalt ieder lid van een school ook jaarlijks aan de bond van zijn school. ITF-Nederland vraagt bovendien nog jaarlijks geld aan elke leraar voor een certificaat waarin ITF-Nederland de leraar als leraar erkent. De nationale bonden dragen geen vast jaar bedrag af aan de overkoepelende internationale federatie. De federatie heeft haar inkomen uitsluitend uit de registratie van dangraden. Haal je bij een bond een dangraad, dan moet je die graad bij de federatie laten registreren. Naast het examengeld voor de bond, betaal je registratiekosten aan de federatie. De hoogte van het registratiebedrag hangt af van de graad. Bij ITF HQ Benidorm loopt dat op van 110 euro voor de eerste dan tot 400 euro voor de zevende dan. Bij een club als de onze kan aansluiting bij ITF-Nederland een dikke 2000 euro kosten. Bij de UTI betaal je alleen het UTI-paspoort en verder alleen de kosten (met een kleine marge) die de UTI zelf voor jou maakt (voor bijvoorbeeld een dangraadexamen, deel zaalhuur, drukken diploma, breekplanken).

Tot slot, Taekwon-Do is niet alleen een geweldig mooie zelfverdedigingskunst maar ook een fijne sport waarin wedstrijden voor veel plezier, spanning en ontspanning kunnen zorgen. Voor betekenisvolle wedstrijden is een nationale bond nodig en een internationale federatie. Een bond als ITF-Nederland doet uitstekend werk in deze. Het is bijzonder jammer dat de internationale ontwikkelingen gelopen zijn zoals ze gelopen zijn. En ik besef dat de bonden niet zelf gekozen hebben voor de uitsluitingsregels.

Hieronder de uitslag op een rijtje. Achter de naam staat de behaalde graad. Staat er ook nog een plusje (+) achter dan heeft die kandidaat een slip overgeslagen.

Junioren en senioren

Bridget Golverdingen   1-ste kub
Alain Deshayes   5-de kub
Menno Smit   5-de kub
Devon Tang   5-de kub
Cindy Van Berkel   6-de kub
Désanne Bergevoet   7-de kub
Juliette Hornstra   9-de kub

Jeugd 2

Jashwant Jhakrie   groene b blauwe sl +
Jolin van Bruggen   groene b
Jimmy Nguyen   gele b rode sl
Kevin Bosma   gele b rode sl
Brent Bassie   gele b
Mariska Vlasveld   gele b
Daan de Lang   witte b zwarte sl
Tjinta van Oosterhout   witte b rode sl
Livanne Timmermans   witte b blauwe sl
Tessa Niens   witte b gele sl

Jeugd 1

Kyan Au Yeung   groene b zwarte sl
Louis Rours   groene b zwarte sl +
Ricci Nguyen   groene b +
Stacy Bosma   gele b blauwe sl
Kenji Nguyen   gele b blauwe sl +
Lilly Palijama   gele b groene sl +
Bianca Vlasveld   witte b zwarte sl
Christiaan van der Vlugt   gele b +
Lucas Van Zutphen   witte b blauwe sl
Soufian Loukili   witte b rode sl +
Maya Al Khalili   witte b groene sl
Nabeel Hadbah   witte b gele sl
Onno Niens   witte b gele sl
Roald van Lent   witte b gele sl
Kenji van Wijnen   witte b gele sl
Sam Deguelle   witte b groene sl +

Dit bericht is overgenomen van de website van de UTI > actueel > berichten.

Het werd een bijzondere en verdiende verrassing voor Gerard Sleijpen en Marcel Hertogs. Op 12 januari 2019 werd een speciale kadertraining georganiseerd waar de lesgevende UTI-kaderinstructeurs uit Nederland aanwezig waren. Op uitnodiging van grootmeester Karel van Orsouw werd er in Dieden van 15.00 t/m 17.30 uur getraind. Deze januarimiddag was regenachtig, maar na afloop van de training ging de zon even stralen voor Gerard en Marcel. Tijdens de training werd iedereen beproefd op zijn kennis van Taekwon-Do. Naast het nodige zweten tijdens het uitvoeren van technieken in de vorm van de hogere Tuls en Stepsparring werd er ook vaak gediscussieerd en gepuzzeld over de applicatie van Taekwon-Do technieken in de Tuls en hoe hoofdleraren deze in lessen verder moeten verspreiden en de diepere filosofische achtergrond kunnen uitdragen.

De groep kaderinstructeurs, o.l.v. Karel van Orsouw bestond uit Erwin van Eck-Martina, Jan-Willem Linschoten, Sytze van der Meer en natuurlijk Gerard Sleijpen en Marcel Hertogs.

(van rechts naar links) Jan-Willem Linschoten (6de dan), grootmeester Karel van Orsouw (9de dan, president UTI), meester Marcel Hertogs (7de dan), Erwin van Eck-Martina (6de dan), meester Gerard Sleijpen (7de dan) en Sytze van der Meer (5de dan).

Na afloop van de examentraining werd door Karel van Orsouw de 7de dangraad Taekwon-Do uitgereikt aan Gerard en Marcel. Beide heren waren zeer verrast, erg blij en trots op deze geweldige titel "Meester in Taekwon-Do - 7de Dangraad". Dit hebben ze natuurlijk verdiend door aan te tonen dat ze het vereiste technische Taekwon-Do niveau bezitten maar ook voor hun jarenlange inzet (beide trainen al sinds de begin jaren '80 Taekwon-Do en zetten zich onafgebroken in voor de verdere verspreiding van het UTI-Taekwon-Do) voor de UTI en het Taekwon-Do waarbij ze altijd lesgeven tijdens de maandelijkse centrale UTI-trainingen te Papendal maar ook op de jaarlijkse internationale seminars van de UTI. Daarnaast trainen ze elke maand bij Karel van Orsouw thuis om de benodigde verdieping in de Taekwon-Do stof te verkrijgen. Deze maandelijkse kadertrainingen zijn speciaal voor de internationale instructeurs die bij de UTI lesgeven en die gezamenlijk de richting en vorm van het UTI-Taekwon-Do bepalen.

Van harte gefeliciteerd met deze meestergraad - dat gebeurt je maar eens in je leven - namens de UTI en hopelijk kunnen we nog vele jaren dit geweldige Taekwon-Do van de UTI samen beleven, trainen en verder verspreiden.

Hiernaast de foto die na afloop van de training is gemaakt.

Afgelopen zondag 16 december was de grote dag voor Jamie. Samen met een ongewoon groot aantal andere kandidaten mocht Jamie laten zien of ze de zwarte band verdiende. Dat was het geval. Ze slaagde met vlag en wimpel en met speciale woorden van lof van de voorzitter van de examencommissie, taekwondo grootmeester Karel van Orsouw. Jamie was de ster van het deelnemersveld. Jamie, ook van ons van harte gefeliciteerd met je eerste Dan. We zijn apetrots op jou.

Die zwarte band past uitstekend bij het taekwondo niveau van Jamie. Ik weet niet of hij prima past haar lengte ;-) : hij leek mij een beetje op de groei gekocht te zijn. Enfin, groei valt te verwachten, dat wil zeggen, groei in haar taekwondo niveau. Jamie is nu al weer druk aan het trainen voor de volgende dangraad. Dat doet ze met een ongelooflijke toewijding, inzet en talent. Dus die volgende graad zal er wel vlug komen. Maar of er nog groei in de haar lengte verwacht mag worden...?

Jamie is bijzonder getalenteerd en combineert dat met een grote inzet. De afgelopen paar maanden heeft ze iedere training op de club (twee maal per week), de hele examenstof concentieus doorgenomen. En met de hele examenstof bedoel ik ook de hele examenstof. Dus ook onderdelen die gewoonlijk wat stiefmoederlijk behandeld worden, als ‘zelfverdediging tegen grepen’ en ‘breektesten’ en zelfs onderdelen die vaak helemaal genegeerd worden, als ‘ki-vormen’. Bas was daarbij haar trainingspartner. Bas heeft de zwarte band tweede Dan. Ze trainden intensief. Het is mij niet duidelijk geworden of Bas Jamie inspireerde en opjutte of andersom.

Jamie wilde ook op het examen schitteren. Ze hoopte dat ze met Bas als partner op examen mocht. Dat zou ongebruikelijk zijn, want Bas ging natuurlijk niet op examen. Zelf je partner meebrengen mag wel eens als er een oneven aantal examenkandidaten is. Het is geen aantrekkelijk idee dat je tijdens het examen je partner moet vertellen wat hij/zij precies moet doen. Dat brengt je aardig uit je ritme en Jamie was bang dat de examencommissie dan ook nog zou denken dat zij ook niet precies wist wat ze moest doen. En dat risico loop je als de examencommissie je koppelt aan een andere kandidaat. Helaas, het werd niet Bas. De examencommissie had al een andere partner uitgezocht. Jamie baalde behoorlijk. Troostende woorden “je beheerst je stof zo goed. Het maakt echt niet uit wie je partner is” hielpen niet echt: “dadelijk koppelen ze me aan een taekwondoka van twee meter. Hoe moet ik dan een trap naar de kin maken?” wierp Jamie tegen. Het viel allemaal reuze mee. Haar partner was ongeveer even groot als Jamie en beheerste de stof uitstekend. Ik zou zeggen, na Jamie in niveau de tweede. Of kwam dat omdat hij zich zo mooi kon optrekken aan Jamie's niveau...? Gewoonlijk weet Jamie een trap te plaatsen op een centimeter van de neus van de tegenstander (omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat je echt raakt). Maar zondag bleef ze op een wat voorzichtere afstand. Dat was op verzoek van haar partner, vertelde ze; “zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten”, denk ik dan.

Beste Taekwondoka’s en ouders/verzorgers,

Het is alweer een tijdje geleden sinds de laatste update van het bestuur. Daar waar de temperaturen rond de vorige update bijna niet uit te houden waren, werken we inmiddels al naar de winter toe. Gelukkig is het in de dojo bijna altijd warm. ;-)

Voor deze update wil ik nog even stilstaan bij de afgelopen evenementen en ook alvast naar een paar vooruit kijken.

In deze tweemaandelijkse update van het bestuur:

Activiteitenmarkt

Op zaterdag 1 september (ik weet het, dit is al even geleden) vond de jaarlijkse Activiteitenmarkt plaats. Het Rond stond weer helemaal vol met kraampjes van allerlei verenigingen. Het belangrijkste kraampje, namelijk die van ons, stond dit jaar vlak bij het podium. Hierdoor konden we tijdens het lopen van tulls en trappen tegen kussentjes voor onze kraam goed de aandacht trekken van het publiek dat bij het podium stond. Maar ook dit jaar hadden we weer een officiële demo op het podium, die last-minute maar desalniettemin goed ik elkaar is gezet door Gerard, Bas, Louis, Christiaan, Brent, Désanne en Natasja. Een beeld hiervan is terug te vinden op onze Facebook pagina. Bij interesse naar de video opname van het filmpje, kan je contact opnemen met Bas.

AH sportactie

Net als vorig jaar doen we dit jaar weer mee aan de AH sportactie, die eind november afloopt. Helaas hebben we dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, nog nauwelijks aanmeldingen gekregen voor een proefles taekwondo. Wellicht zijn mensen bang voor ons. Wel is er op zaterdag 22 september een demo gegeven vóór het Albert Heijn filiaal op Het Rond. Hier hebben een paar enthousiaste taekwondoka’s aan boodschappende mensen laten zien hoe leuk en gevarieerd taekwondo is. Bedankt hiervoor.

Toernooien

Na de zomer is het wedstrijdteam weer fanatiek gaan trainen en hebben we alweer aan een groot aantal toernooien deelgenomen. Het hoogtepunt was het Wim Bakker toernooi te Zeewolde, georganiseerd door taekwon-do vereniging Hwa Rangdo, dat plaatsvond op zondag 28 oktober. Aan dit toernooi deden 11 leden van ons wedstrijdteam, die in totaal 17 bekers gewonnen hebben. Een heuze prestatie! Houd voor verslagen en foto’s van toernooien vooral onze Facebook pagina in de gaten. Daarnaast zijn we ook te volgen via Instagram.

Houtense Cup 2018

Dat was het wat betreft terugblikken. Ik wil hierbij graag een nieuw evenement aankondigen: De Houtense Cup 2018, die a.s. vrijdag 30 november zal plaatsvinden. Dit is een competitieavond voor jeugdleden van Taekyon Houten én - dit jaar voor het eerst - van Taekwon-do Academie Utrecht, georganiseerd door Rachel, Sebastiaan, Bas en Iwan. Tijdens deze Cup strijden jeugdleden individueel tegen elkaar op de onderdelen tuls, (non-contact) sparring en hoogtesprong voor mooie bekers.

Exclusief interview

Met het idee om te laten zien dat taekwondo niet alleen hartstikke goed en leuk is voor kinderen en jeugd, maar zeker ook voor volwassenen, bevat deze tweemaandelijkse update een interview met senior lid Alain Deshayes. Het interview is spoedig ook te lezen op onze Facebook pagina.

Mededeling secretaris

Tot slot wil ik nog mededelen dat ik (Natasja) vanaf januari 2019 voor een halfjaar in het buitenland woon voor mijn studie, waardoor ik in die periode niet aanwezig ben op de vereniging of kan lesgeven. Ik hoop weer terug te zijn voor de zomerexamens en anders na de zomervakantie - wat dan weer heel ver weg lijkt. Tot die tijd zal mijn afwezigheid worden opgevuld en kan je voor vragen en/of opmerkingen bij de andere bestuurs- of kaderleden terecht.

Alvast veel trainplezier het komende halfjaar!

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Natasja,
Secretaris Taekyon Houten

Hoi hoi. Even een korte introductie voor de leden: wie ben je en - als ik het mag vragen - hoe oud ben je? Haha. Ik ben Alain Deshayes, 52 jaar oud.

Hoe lang ben je al lid bij Taekyon Houten? Pfoeh... Ik ben heel slecht in onthouden, maar ik denk dat dit mijn derde jaar bij Taekyon Houten is. Dus ik ben al 2 jaar lid.

Hoe ben je bij Taekyon Houten gekomen? Mijn dochter (Natasja) heeft me destijds overgehaald om een proefles taekwondo te doen. En toen? Toen vond ik het eigenlijk toch wel leuk. Ik heb het al langer leuk gevonden, maar ik was een beetje bang om op deze leeftijd nog met taekwondo te beginnen. Maar dat bleek niet nodig.

Welke band heb je inmiddels? Ik heb nu de groene band. Wat vind je zo leuk aan taekwondo? Ik vind de sport an sich heel leuk om te doen. Taekwondo is een sport die heel goed is voor je lichaam: voor soepelheid, conditie, etc.

Taekwondo kent meerdere aspecten en onderdelen. Is er een bepaald onderdeel dat je leuker vindt? Ik vind tuls leuk, om te lopen, en het sparren.

Waarom? Wat ik leuk vind aan sparren, tsja, goeie vraag. Het is sowieso super goed voor je conditie. Ik denk vooral de interactie met anderen, maar natuurlijk ook het feit dat het helemaal niet agressief is en iedereen zich inhoudt. Het blijft vriendelijk en met beheersing.

Wat maakt Taekyon Houten tot een leuke vereniging? Ik vind dat de leden leuk met elkaar omgaan. De leraren zijn geneigd je echt wat te leren. Ondanks dat er in de junioren/senioren groep zowel oudere als jongere mensen zitten, gaat iedereen respectvol met elkaar om. Het is niet dat de jongeren met de zwarte band zich beter voelen dan ouderen met een lagere graduatie.

Zijn er nog dingen die volgens jou beter kunnen? Er zit veel variatie in de trainingen. Doordat er telkens andere leraren les geven, krijg je elke keer een ander soort les.

Dat klinkt juist als iets positiefs. Is er ook ruimte voor verbetering? Euhm, ik vind wel dat er af en toe meer discipline mag zijn tijden de trainingen.

Zou je andere mensen taekwondo kunnen aanraden? Zo ja, waarom? Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld om meer zelfvertrouwen te krijgen. Voor de rest vind ik het lastig om het iemand echt aan te raden; je moet het gewoon leuk vinden. Het is een gevarieerde sport. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal, kan je taekwondo ook nog op oudere leeftijd beoefenen.

Wat zou je nog graag willen leren? Dat vind ik een lastige vraag. Je bent namelijk altijd wel bezig om nieuwe dingen te leren. Dat is ook het leuke van deze sport. Met voetbal kan je ook wel beter worden, maar dat blijft een beetje hetzelfde. Met taekwondo leer je echt steeds nieuwe dingen, zoals nieuwe tuls of partneroefeningen.

Zie je jezelf over een aantal jaar de zwarte band hebben? (lacht voorzichtig) Ik hoop het. Ik zou er in ieder geval zeker voor willen gaan!

Geïnteresseerd? Wil je ook nog snuffelen in onze oude artikelen?

Taekyon Houten