(Dit document in pdf)

Het huishoudelijk reglement hieronder bevat de regels voor de organisatie van de vereniging “Taekyon Houten”. De regels hebben de leden onderling afgesproken. Ze beschrijven de echte gang van zaken: ze verwoorden geen `wishful thinking'. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks vastgelegd op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De statuten regelen de formele juridische kant. Ze zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Gemeente Houten en zijn notarieel vastgelegd. Ze verschillen niet wezenlijk van de statuten van andere Houtense sportverenigingen.

Huishoudelijk reglement
Taekwon-Do Academie
Taekyon Houten

vastgelegd op de ALV van 21 maart 2018
Taekyon Houten
2018-03-29