next up previous  
Volgende: Verslag

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)
TaeKwon-Do Vereniging

``TaeKyon'' Houten

Notulen Algemene Ledenvergadering 2002

door Jan-Willem Linschoten

22 maart 2002

Aanwezig: Gerard Sleijpen (voorzitter), Leon Magis (wedstrijdcommissaris), Frank van der Meij (penningmeester), Alex van Rooijen, Jan-Willem Linschoten (secretaris), Nico van Didden, Dave de Putter, Peter Heuts, Ronald Stronks (interim comm. jeugdzaken), Hester Reijngoud.
Taekyon Houten
2003-03-21