next up previous  
Volgende: Verslag

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)
TaeKwon-Do Vereniging

``TaeKyon'' Houten

Notulen Algemene Ledenvergadering 2003

door Dave de Putter

Aanwezig: Frank van der Meij, Jan-Willem Linschoten, Gerard Sleijpen, Hester Reijngoud, Hanneke Buschgens, Nico van Didden, Dave de Putter, Han Brinkman, Bor Borren en Alex van Rooyen.
Afwezig met kennisgeving: John Achterberg, Dorothy Everwennink, Leon Magis, Ronald Stronks en Vincent Verpoorte.
Taekyon Houten
2003-03-26