next up previous  
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2004

Datum: woensdag 17 maart
Tijd: Aanvang 20.00 uur
Plaats: Tapperij De Zwijger, Plein 21 te Houten


Agenda


Opmerking: Dit is de voorlopige agenda: er kunnen nog punten worden toegevoegd. Als je een agenda punt hebt, of een kandidaat voor de verkiesbare bestuursfuncties weet, of kandidaten voor de kascommissie, geef dat dan door aan het bestuur. Dit jaar stellen reglementair Gerard Sleijpen en Leon Magis hun zetel ter beschikking. Zij zijn beide herkiesbaar. Dave de Putter treedt af (en stelt zich niet herkiesbaar.)


Afgelopen weken hebben Patricia de Waal en Jan-Willem Linschoten zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunktie, voor, respektivelijk, secretaris en lid.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 2003 (pdf, html)
 4. Jaarverslag (secretaris) (zie document (doc))
 5. FinanciŽle zaken:
 6. Verkiezingen:

 7. Wijziging Huishoudelijk reglement.

  Het bestuur stel voor om aan het Huishoudelijk reglement toe te voegen:

  artikel 14.11 Iedere leraar wordt gehele ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie verleend.

  Toelichting. Het bestuur verleent (zie art.8.2 van de statuten (pdf, html)) de leraren al jaren vrijstelling van contributie . De ALV heeft dit beleid altijd ondersteund, maar kon geen concensus te vinden over de preciese formulering.

 8. Samenwerking NTA en TBN

 9. Wat verder ter tafel komt

 10. Rondvraag

 11. Sluiting


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2004-03-15