next up previous  
Volgende: 7. Verkiezingen

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2005

Datum: Woensdag 16 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open 20.00 uur)
Plaats: Restaurant ``De Engel'', Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten


Agenda

Opmerking: Dit is de voorlopige agenda: er kunnen nog punten worden toegevoegd. Als je een agenda punt hebt, of een kandidaat voor de verkiesbare bestuursfuncties weet, of kandidaten voor de kascommissie, geef dat dan door aan het bestuur.


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2004 (pdf, html)
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (doc))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:

 8. Lidmaatschap NTA

 9. Wijziging Huishoudelijk reglement

 10. Werving

 11. Wat verder ter tafel komt

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

Toelichting.


next up previous
Volgende: 7. Verkiezingen


Taekyon Houten
2005-03-11