next up previous
Volgende: Verslag

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)
TaeKwon-Do Vereniging

``TaeKyon'' Houten

Notulen Algemene Leden Vergadering 18 maart 2009

door Erik Meijnders

 

Aanwezig: Gerard Sleijpen ( voorzitter ). Erik Meijnders (secretaris), Nico van Didden (penningmeester), Hester Reijngoud (bestuurslid), Ruud van der Torre, Ad Koets, Anoek Binnerts, Ron Lustig, Jan-Willem Linschoten.
Taekyon Houten
2010-02-26