next up previous
Volgende: Verslag

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)
TaeKwon-Do Vereniging

``TaeKyon'' Houten

Notulen Algemene Leden Vergadering 17 maart 2010

door Erik Meijnders

 

Aanwezig: Gerard Sleijpen (voorzitter). Erik Meijnders (secretaris), Nico van Didden (penningmeester), Hester Reijngoud (bestuurslid), Isabelle Aarts, Ad Koets, Sandra Oberweis, Ron Lustig, Jan-Willem Linschoten en Ruud den Nederlanden
Bericht van afwezig: ouders van Victor de Ruiter.
Taekyon Houten
2011-02-18