next up previous
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2011


Datum: Woensdag 9 maart
Tijd: Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
Plaats: Restaurant ``De Engel'', Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten


Agenda


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2010 (pdf, html)
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (pdf))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:
 8. UTI paspoort.
  Voorstel bestuur: UTI paspoort voor alle leden (inclusief jeugd) vanaf 8-ste kub (gele band en hoger)
 9. Kubgraad examens.
  Voorstel bestuur: kubgraadexamens (inclusief band en diploma) gratis.

 10. Vaststelling `Huishoudelijk Reglement'
  Voorstel: een viertal wijzigingen of aanvullingen (pdf, html)

 11. Ontwikkelingen samenwerking van onze bond UTI met de NTA

 12. Vrijwilligerszaken (Taedag, clubkampioenschap, ...).

 13. Wat verder ter tafel komt. (Samenwerken met andere Budo verenigingen in Houten. Taekwondo voor vrouwen. Jeigdsportpas. ...)

 14. Rondvraag

 15. Sluiting


next up previous
Volgende: Verantwoording


Taekyon Houten
2011-03-03