next up previous
Volgende: Verslag

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)
TaeKwon-Do Vereniging

``TaeKyon'' Houten

Notulen Algemene Leden Vergadering 9 maart 2011

door Erik Meijnders

 

Aanwezig: Gerard Sleijpen (voorzitter). Erik Meijnders (secretaris), Nico van Didden (penningmeester), Hester Reijngoud (bestuurslid), Isabelle Aarts, Ad Koets, Tobias vd Ven,Sebastiaan Tieleman, Erica Manten en Jan-Willem Linschoten.
Bericht van afwezig: ouders van Victor de Ruiter, moeder van Merel Poesse, Sanjay de Haas, Sjoer Bergervoet, Peter Verleg en Ron Lustig.
Taekyon Houten
2012-01-24