next up previous
Volgende: Verantwoording

(Dit document in pdf; pdf reader vereist)

Algemene Ledenvergadering 2010

Datum: Woensdag 17 maart
Tijd: Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
Plaats: Restaurant ``De Engel'', Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten


Agenda


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2009 (pdf, html)
 5. Jaarverslag (secretaris) (zie document (pdf))
 6. Financiële zaken:
 7. Verkiezingen:

 8. Vaststelling `Huishoudelijk Reglement' (voorstel: geenwijzigingen) (pdf, html)

 9. Sparring

 10. Vrijwilligerszaken (Taedag, clubkampioenschap, ...).

 11. Wat verder ter tafel komt.

 12. Rondvraag

 13. Sluiting
Taekyon Houten
2010-02-26