next up previous contents
Volgende: Het Dan-graad examen Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: De 2-de kub;

Subsecties

De 1-ste kub; de rode band met zwarte slip


Choong-Moo    (de negende tul)

Choong-Moo was de bijnaam van admiraal Yi Sun-Sin uit de Yi-dynastie.

 1. Beginstand (1).

 2. Linkervoet links uitstappen--zet hem in korte stand neer met gezicht naar westelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een dubbelafweer met open hand (2) in die richting.

 3. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de c-d lijn in westelijke richting in lange stand en maak een linkse hoge afweer met de linkerhandpalm (handpalm naar boven gericht) en tegelijkertijd een rechtse buitenhandkant slag `slaaphoogte' (3).

 4. Linkervoet laten staan--maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom--zet de rechtervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in korte stand en maak tegelijkertijd een dubbelafweer met open hand (4) in die richting.

 5. Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in lange stand en maak een linkse vingersteek `ooghoogte' (5) in die richting.

 6. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom--zet de linkervoet op de a-b lijn in noordelijke richting in korte stand en maak een dubbelafweer met open hand (6) in die richting.

 7. Linkervoet laten staan--trek de rechtervoet op bij de linkerknie--maak een dubbelblok (vuisten) in zuidelijke richting en kijk in die richting (7).

  Wacht twee tellen af maak een rechtse zijwaartse trap `borsthoogte' in zuidelijke richting (8).

 8. Zet de rechtervoet neer--maak een draaiing van $180^\circ $ graden linksom--vorm een korte stand (links voor) met gezicht naar noordelijke richting gericht en maak een dubbelafweer met open hand (9) in die richting.

 9. Zet af met je rechtervoet naar voren op de a-b lijn in noordelijke richting en maak een rechtse vliegende zijwaartse trap (10) in die richting.

 10. Zet de voeten in korte stand neer (rechts voor) met gezicht naar noordelijke richting gericht en maak een dubbelafweer met open hand (11) in die richting.

 11. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $270^\circ$ graden linksom--zet de rechtervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in korte stand en maak een linkse lage afweer met de onderarm (vuist) (12). Houd de rechtervuist bij de rechterzij.

 12. Maak met je linkervoet een lange stand in oostelijke richting en maak een dubbel grijpende beweging `hoofdhoogte' (13) in die richting.

  Linkervoet laten staan--maak een rechtse kniestoot `maaghoogte' in oostelijke richting en druk tegelijkertijd de beide handen naar beneden `borsthoogte' in grijpende beweging (14).

 13. Zet de rechtervoet bij de linkervoet neer--maak een draaiing van $180^\circ $ graden linksom--zet de linkervoet op de c-d lijn in westelijke richting in lange stand en maak een linkse omlaaggaande hoge afweer met de linkerhandpalm en een rechtse binnenkanthandslag `slaaphoogte' (15) beide in die richting.
 14. Linkervoet laten staan--maak een rechtse ronde trap in westelijke richting `hoofdhoogte' (16).
 15. Zet de rechtervoet neer en maak een linkse achterwaartse trap `borsthoogte' in westelijke richting (17).
 16. Zet de linkervoet op de c-d lijn neer--vorm een korte stand met gezicht naar oostelijke richting gericht en maak een dubbelafweer met de onderarmen (vuisten) in die richting (18).
 17. Rechtervoet laten staan--maak een linkse ronde trap in noordoostelijke richting `borsthoogte' (19).
 18. Zet de linkervoet bij de rechtervoet neer--zet de rechtervoet op de b-a lijn in zuidelijke richting in korte stand en maak een dubbelblok met open hand (rechterhandpalm naar boven gericht en de linkerhandpalm naar beneden, terwijl de duimen uitsteken) (20) in die richting.

  Maak een hoge, $360^\circ $ graden linksom draaiende sprong (21).

 19. Zet de voeten in korte stand neer (rechts voor) en maak een dubbelafweer met open hand in die richting (22).
 20. Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet op de b-a lijn in zuidelijke richting in lange stand en maak een rechtse vingersteek `onderbuikhoogte' en breng de linkervuist bij de rechterschouder (23).
 21. Maak met je linkervoet een korte stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht--maak een rechtse achterwaartse vuistslag in noordelijke richting en een linkse lage afweer naar buiten met de buitenkant van de linkeronderarm (vuist) in zuidelijke richting (24).
 22. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet voor in lange stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en maak een linkse afweer met de linkerhandpalm `borsthoogte' (van boven naar beneden) en een rechtse vingersteek `solar plexus hoogte' (25).
 23. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $270^\circ$ graden linksom--zet de linkervoet op de c-d lijn in westelijke richting in lange stand en maak een linkse blok met de binnenkant van de linkeronderarm (vuist) en breng de rechtervuist bij de linkerelleboog (26).
 24. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de c-d lijn in westelijke richting--maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom--vorm een zitstand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en maak een rechtse voorwaartse blok naar binnen met de binnenkant van de rechteronderarm (vuist) `borsthoogte' (27) en direkt daarna een rechtse zijwaartse vuistslag in westelijke richting `slaaphoogte' (28).
 25. Linkervoet laten staan--maak een rechtse zijwaartse trap in oostelijke richting `borsthoogte' (29)
 26. en direkt daarna een linkse zijwaartse trap `borsthoogte' (30) ook in die richting.
 27. Zet de linkervoet voor neer--maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom--vorm een korte stand met gezicht naar westelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een gekruist dubbelblok (open hand) `borsthoogte' (linkerarm binnenkant) (31).
 28. Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet op de c-d lijn in westelijke richting in lange stand en maak een dubbele omhooggaande afweer met beide handpalmen (32).
 29. Beide voeten overstappen--maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom--vorm een lange stand met gezicht naar oostelijke richting gericht en maak een rechtse hoge afweer met de buitenkant van de rechteronderarm (vuist) (33) en direkt daarna een linkse stoot `borsthoogte' (34). Beiden in oostelijke richting gericht.
 30. Rechtervoet laten staan en breng de linkervoet terug tot de beginstand (1).

Partneroefeningen


Vijfde serie 2-stap hand- en voettechnieken: kombinaties

Uitwerking
 1. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linkervuiststoot midden--linker lange stand.
  V2
  Verdedigingsblok--linker korte stand (ontwijken & sliding).
  T
  Linker half cirkeltrap inwaarts midden,
  rechtsom draaien rechter achterwaartse haaktrap hoog,
  rechtervoet rechtsom draaien--rechter korte stand
  rechter ronde trap hoog.
 2. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linkervuiststoot midden--linker lange stand.
  V2
  Verdedigingsblok--linker korte stand (ontwijken & sliding).
  T
  Linkervoet links naar voor plaatsen,
  rechter buitenwaartse haaktrap midden,
  linker ronde trap hoog,
  rechtsom draaien rechter achterwaartse haaktrap hoog.
 3. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linkervuiststoot midden--linker lange stand.
  V2
  Verdedigingsblok--linker korte stand (ontwijken & sliding).
  T
  Rechter opwaartse afweer zijkant voet ,
  (tussenstap) rechter zijwaartse trap hoog,
  linksom draaien linker achterwaartse trap hoog.
 4. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linkervuiststoot midden--linker lange stand.
  V2
  Verdedigingsblok--linker korte stand (ontwijken & sliding).
  T
  Linker halfcirkel trap inwaarts midden gevolgd door
  linker zijwaartse trap hoog (kombinatie trap),
  rechts omdraaien--rechter achterwaartse haaktrap hoog.
 5. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linkervuiststoot midden--linker lange stand.
  V2
  Verdedigingsblok--linker korte stand (ontwijken & sliding).
  T
  Linker opwaartse trap bal van de voet,
  rechter voorwaartse trap laag,
  rechter vliegende voorwaartse trap hoog.
Opmerking: A=aanval; V=verdediging; T=tegenaanval.


Half vrij sparren

Doel.   Het kombineren van verschillende technieken in een gekontroleerde sparringsvorm als laatste voorbereiding op het sparren.

Procedure. Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand en stappen gelijktijdig achteruit in een rechter korte stand met een verdedigingsblok midden. De aanvaller geeft het `gereed'-teken en valt aan op het `aanvals'-teken van de verdediger.


De kombinatie is veelal:

 1. Aanval.
 2. Verdediging.
 3. Tegenaanval.
 4. Verdediging.
 5. Tegenaanval.
De basis 1-stap sparring kan voor dit doel worden gebruikt als basis voor het vrij sparren.

Zelfverdediging

Zesde serie (voorlopige)

Doel.   Leren uitvoeren van eenvoudige worpen.

 1. A

  V

 2. A
  Stap rechts naar voren in rechter lange stand en plaats een rechtervuiststoot borstmidden.
  V
  Stap links naar voren (iets uit de linie) in een rechter korte stand--weer met een rechterhaakblok. Sla je linkerarm rond zijn hoofd, hand op zijn kaak. Draai op je linkervoet rechts om terwijl je je rechtervoet langs een cirkelbaan naar achteren plaats. Leid met je rechterhand de rechterhand van je partner naar beneden, hou met je linkerhand zijn hoofd tegen je geklemd. Beweeg, als je partner naar voren loopt, je lichaam omhoog en trek direkt daarna zijn bovenlichaam naar achteren; ondersteun de naar achterentrekkende beweging met je rechterarm door die gestrekt naar zijn rechterschouder te cirkelen.
 3. A

  V

 4. A

  V

 5. A

  V

Opmerking: A=aanval; V=verdediging.


Diagram Choong-Moo

Diagram Choong-Moo

next up previous contents
Volgende: Het Dan-graad examen Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: De 2-de kub;


Taekyon Houten
2002-11-27