next up previous contents
Volgende: De 1-ste kub; Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: De 3-de kub;

Subsecties

De 2-de kub; de rode band


Hwa-Rang    (de achtste tul)

Hwa-Rang was een groepering die zich tijdens de Silla dynastie inzette voor vereniging van de drie koreaanse koninkrijken.

 1. Beginstand (1).
 2. Linkervoet links uitstappen--zet hem op de c-d lijn in westelijke richting in zitstand met gezicht naar noordelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een snelle voorwaartse blok met de linkerhandpalm `borsthoogte' (2).

  Wacht één tel af en maak een snelle rechtse voorwaartse stoot `borsthoogte' (3) en direkt daarna een snelle linkse voorwaartse stoot `borsthoogte' (4).

 3. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in korte stand en maak een dubbelblok met de buitenkanten van de onderarmen (vuisten) (5) in die richting.

  Beide voeten blijven op hun plaats--maak een linkse opstoot in oostelijke richting `kinhoogte' en breng je rechtervuist bij de linkerschouder (6).

 4. Trek de rechtervoet iets terug en breng de rechtervuist in de rechterzij--maak met je beide voeten een kleine slip in oostelijke richting (verschuif een half korte stand lang) en maak tegelijkertijd een rechtse stoot `borsthoogte' (7) in die richting.
 5. Linkervoet laten staan--trek de rechtervoet iets terug bij de linkervoet (een voetlengte afstand) en maak tegelijkertijd een naar beneden gerichte rechtse buitenhandkant slag `hoofdhoogte' (8). De slag wordt aangehaald vanaf de linkerschouder en maakt een cirkelbeweging; een halve cirkel.
 6. Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in lange stand en maak een linkse stoot `borsthoogte' (9) in die richting.
 7. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom--zet de linkervoet op de a-b lijn in noordelijke richting in lange stand en maak een linkse lage afweer naar buiten met de buitenkant van de linkeronderarm (vuist) (10).
 8. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet voor neer in lange stand met gezicht naar noordelijke richting gericht en maak een rechtse stoot `borsthoogte' (11) in die richting.
 9. Leg de linkerhand op de rechtervuist en breng je hele lichaam er naar toe en breng de linkervoet bij de rechtervoet tot korte kima stand (12).
 10. Linkervoet laten staan--maak een rechtse zijwaartse trap `borsthoogte' (13) in noordelijke richting.
 11. Zet de rechtervoet op de a-b lijn in noordelijke richting in korte stand neer en maak een rechtse horizontale buitenhandkant slag `halshoogte' (14) in die richting. De slag wordt aangehaald vanaf de linkerschouder.
 12. Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet op de a-b lijn in noordelijke richting in lange stand en maak een linkse stoot `borsthoogte' (15) in die richting.
 13. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet voor in lange stand met gezicht naar noordelijke richting gericht en maak een rechtse stoot `borsthoogte' (16) in die richting.
 14. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $270^\circ$ graden linksom--zet de linkervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in korte stand en maak een dubbelafweer met open hand (17) in die richting.
 15. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in lange stand en maak een linkse afweer met de linkerhandpalm `borsthoogte' (van boven naar beneden) en een rechtse vingersteek `solar plexus hoogte' (18) in die richting.
 16. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $180^\circ $ graden linksom--maak met je linkervoet een korte stand met gezicht naar westelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een dubbelafweer met open hand (19) in die richting.
 17. Linkervoet laten staan--trek de rechtervoet op om een rechtse ronde trap te maken (20).
 18. Maak een rechtse ronde trap in westelijke richting `hoofdhoogte' (21)-- zet de rechtervoet voor neer en maak direkt daarna een linkse ronde trap `hoofdhoogte' (22) ook in die richting.
 19. Zet de linkervoet op de c-d lijn in westelijke richting in korte stand neer en maak een dubbelafweer met open hand (23) in die richting.
 20. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom--zet de linkervoet op de b-a lijn in zuidelijke richting in lange stand en maak een linkse lage afweer naar buiten met de buitenkant van de linkeronderarm (vuist) (24) in die richting.
 21. Maak met je linkervoet een korte stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een rechtse stoot `borstmidden' (25). De stoot wijkt $30^\circ $ graden af naar rechts van de b-a lijn.
 22. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de b-a lijn in zuidelijke richting in korte stand en maak tegelijkertijd een linkse stoot `borsthoogte' (26). De stoot wijkt $30^\circ $ graden af naar links van de b-a lijn.
 23. Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet op de b-a lijn in zuidelijke richting in korte stand en maak tegelijkertijd een rechtse stoot `borsthoogte' (27). De stoot wijkt $30^\circ $ graden af naar rechts van de b-a lijn.
 24. Maak met je linkervoet een lange stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en maak een gekruist laag dubbelblok (vuisten) (28) in die richting.
 25. Beweeg je rechtervoet in zuidelijke richting--zet hem neer met een korte $180^\circ $ graden linksom draaiende slip in die richting, in korte stand. Maak tegelijkertijd een rechtse achterwaarts elleboogstoot `maaghoogte' (29) in zuidelijke richting en kijk om de rechterschouder in die richting.
 26. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom--sluit de linkervoet bij de rechtervoet aan en maak tegelijkertijd een dubbelafweer met de onderarm (vuisten) (30) (rechts boven en links beneden) en direkt daarna weer een dubbelafweer met de onderarmen (vuisten) (31) (rechts beneden links boven). Gezicht naar het westen.
 27. Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet op de c-d lijn in westelijke richting in korte stand en maak een dubbelafweer met de open hand (33) in die richting.
 28. Sluit de linkervoet bij de rechtervoet aan--maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom--zet de rechtervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in korte stand en maak een dubbelafweer (open hand) in die richting (32).
 29. Linkervoet laten staan en breng de rechtervoet terug tot de beginstand (1).

Partneroefeningen


Derde serie 1-stap voettechnieken: vliegende trappen

Doel.   Aanleren van gesprongen technieken.

Uitwerking

Traptechnieken (programma tot de eerste dan): Genoemde traptechnieken kunnen in verschillende vormen springend worden toegepast, bijvoorbeeld: Toepassing van verschillende variaties in springen: Genoemde technieken kunnen al naar gelang de kapaciteiten van de beoefenaar worden toegepast.


Vierde serie 2-stap hand- en voettechnieken: ronde trap

Uitwerking
 1. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linker ronde trap hoog.
  V2
  Rechtermeshandblok hoog--linker korte stand.
  T
  Rechter zijwaartse trap hoog.
 2. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linker ronde trap hoog.
  V2
  Rechtermeshandblok hoog--linker korte stand.
  T
  Rechtermeshandslag hoog--linker korte stand
  rechterelleboogstoot zijwaarts--rechter korte stand.
 3. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Rechtervoorarmblok binnenwaarts midden--linker korte stand.
  A2
  Linker ronde trap hoog.
  V2
  Linkercirkelblok voorarm midden--rechter korte stand.
  T
  Rechter achterwaartse haaktrap hoog.
 4. A1
  Rechter ronde trap hoog.
  V1
  Linkermeshandblok hoog--rechter korte stand.
  A2
  Linker achterwaartse ronde hieltrap.
  V2
  Ontwijken door de linkervoet terug te trekken in rechter x-stand.
  T
  Rechterrugkantvuistslag hoog--inspringende stap naar rechter x-stand.
 5. A1
  Rechter ronde trap hoog.
  V1
  Linkermeshandblok hoog--rechter korte stand.
  A2
  Linker achterwaartse ronde hieltrap.
  V2
  Linkervoet aantrekken--kontrôle trap rechtervoet.
  T
  Rechter ronde trap hoog.
Opmerking: A=aanval; V=verdediging; T=tegenaanval.

Zelfverdediging

Vijfde serie (voorlopige)

Doel.   Leren bevrijden als je bij je nek of shouders vastgepakt wordt en het onder kontrôle krijgen van je tegenstander.

Uitwerking. De aanval bestaat uit een ``verwurging''.
 1. A
  Pak met twee handen je partner bij zijn nek in een wurggreep.
  V
  Voorkom dat je vastgepakt wordt door met een dubbel voorarmblok naar buiten de grijpende handen, voordat ze beet hebben, naar buiten te slaan--stap ondertussen in een korte stand naar achteren.

  Voorkom dat je vastgepakt wordt door met een dubbel handpalmblok naar binnen de grijpende handen, voordat ze beet hebben, tegen elkaar te slaan--stap ondertussen in een korte stand naar achteren.

 2. A
  Pak met twee handen je partner bij zijn nek in een wurggreep.
  V
  Voorkom een krachtige greep door je kin tegen je borst te trekken--stap ondertussen, terwijl je door je knieën zakt, naar achteren (je partner moet omlaag en naar voren en verliest balans daardoor).
 3. A
  Pak met twee handen je partner vanachteren bij zijn schouders of bij zijn nek in een wurggreep.
  V
  Pers weer, voordat de wurggreep volledig is, je kin op je borst. Pak met je rechterhand zijn rechterhand en met je linker- zijn linker- bovenlangs vast. Draai aan zijn handen en daardoor zijn onderarmen zodat zijn ellebogen beneden komen te zitten (rechts draait met de klok mee, links er tegenin)--trek beide handen horizontaal naar voren (handpalmen boven) en trek ze op het verste punt omlaag (ellebogen op je schouders).
 4. A
  Pak met twee handen je partner vanachteren bij zijn schouders of bij zijn nek in een wurggreep.
  V
  Pers je kin op je borst. Pak met je rechterhand zijn linkerhand bovenlangs vast en, er onderdoor, met je linkerhand zijn rechter-. Vouw met je rechterhand zijn linkerhand in een bokkepoot--trek ondertussen, terwijl je naar links stapt en door je knieën zakt, zijn linkerhand over je hoofd. Zijn armen komen gekruisd uit de akties tevoorschijn, linker in een bokkepoot.
 5. A
  Pak vanachteren met je linkerhand de linkerpols van je partner en sla je rechterarm om zijn strot.
  V
  Pers je kin op je borst. Pak zijn rechterhand bij je linkerschouder met je rechterhand--zet je rechtervoet naar rechts, draai een kwart slag naar links terwijl je linkervoet ver naar achteren plaats (naar de positie eerst rechts van jou). Slip zo, met gebogen knieën, onder zijn rechterarm door. Draai naar je partner toe terwijl je ook met je rechterhand (die je met een cirkel beweging bevrijd hebt) zijn rechterpols pakt. Voer verder de vierde kontrôle greep uit.
Opmerking: A=aanval; V=verdediging.


Diagram Hwa-Rang

Diagram Hwa-Rang

next up previous contents
Volgende: De 1-ste kub; Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: De 3-de kub;


Taekyon Houten
2002-11-27