Inschrijving

Je schrijft je pas in na twee lessen. Je hebt dan een beetje kunnen ervaren wat Taekwon-Do is en of je je thuis zou kunnen voelen bij onze club. Vanaf je derde les betaal je contributie.

Hieronder vind je het electronisch inschrijfformulier. Je kunt het, na volledige invulling, versturen middels de `OK' knop onderaan het formulier. We stellen electronische inzending bijzonder op prijs. We hebben hiermee de correcte gegevens gelijk in onze computer.

Inschrijving vereist bekrachtiging middels een tweetal handtekeningen, éénmaal onderteken je voor accoord met de clubreglementen, en éénmaal voor het machtigen van de automische incasso van
1) het inschrijfgeld (eenmalig),
2) de contributie (ieder halfjaar, tot beeindiging lidmaatschap).
Na elektronische inschrijving zullen we je dan ook een volledig ingevuld formulier aanbieden dat je nog maar alleen in tweevoud hoeft te ondertekenen.

Je kunt ook een `papieren' versie downloaden en afdrukken (printerinstellingen) of de leraar om een formulier vragen. Na volledige ingevulling kan je het inleveren bij de ledenadministratie (het adres is op het formulier te vinden) of aan de leraar geven.

Als `OK' knop ontbreekt en/of een ander element van onderstaand formulier er niet korrekt uitziet, dan kan je Web browser dit formulier niet aan. Vul dan alleen de papieren versie in.


Inschrijfformulier
voor de
Taekwondo Vereniging Taekyon Houten

Met het invullen van een inschrijfformulier verklaar je akkoord met de in de statuten en het huishoudelijk reglement genoemde punten. Een beknopte samenvatting van de reglementen vind je hier.


Naam en adres gegevens

Achternaam:
Voornaam:
Straat en huisno:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
IBAN nummer (te vinden op je bankpasje):
Naam rekeninghouder:
E-mail:

Geboorte datum (dd-mm-jj):
Geslacht:


Andere gegevens

Wat is de datum van je eerste les?


Wat heeft je aandacht op onze vereniging gevestigd?
Selecteer het belangrijkste
Indien overige (selecteer eerst "Overige"):


Taekyon is een vereniging. Dat betekent dat de leden de zaak runnen. In beginsel draagt iedereen een steentje bij (uiteraard naar vermogen) aan, bijvoorbeeld, hulp bij de organisatie van een klubkampioenschap, feest, e.d., of schrijven van een stukje voor de site, clubblad, of lokale krantjes, fotograferen van 'n clubactiviteit, werven van nieuwe leden, begeleiden van deelnemers aan een wedstrijd, bestuurlijkwerk, administratie, etc..
Wil je bij de organisatie betrokken worden?
Zo ja, in welke aktiviteit(en) ben je het meest geinteresseerd?


Heb je al eerder taekwondo beoefend?
Indien ja:
- bij welke vereniging/school
- datum van uitschrijving
- wat was je graduatie


Schrijf je nu in


Als alles correct is, druk dan op
Taekyon Houten
2021-09-04