Subsecties


Reglementen

Word je lid van onze vereniging dan verplicht je je uiteraard om je aan onze statuten en reglementen te houden.

De statuten regelen de formele juridische kant. Ze zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Gemeente Houten en verschillen niet wezenlijk van de statuten van andere Houtense sportverenigingen. Het huishoudelijk reglement bevat de afspraken die de leden samen gemaakt hebben en beschrijft de dagelijkse gang van zaken. De regels die voor jou van belang zijn vind je niet zozeer in de statuten maar voornamelijk in het huishoudelijk reglement. De belangrijkste regels hebben we hieronder op een informele manier samengevat. Om de trainingen soepel te laten verlopen hebben we een reglement voor de do-jang. Verder is er een bestuursreglement voor de taakverdeling binnen het bestuur. Als je behoefte aan papieren kopiën hebt dan kan je die kosteloos bij het secretariaat van onze vereniging krijgen.


Huishoudelijk reglement (samenvatting)

*
Rechten. Je hebt buiten de vakantieperiode iedere week recht op een les van een uur. Afhankelijk van de contributie-inkomsten kunnen we meer lessen verzorgen. Op het ogenblik kunnen we junioren en senioren per week een les van twee uur aanbieden plus 1.30 uur vrij trainen. Jeugdleden krijgen 1 uur per week les en mogen ook een uur per week deelnemen aan de vrije training.

Je mag natuurlijk voorstellen doen om de kwaliteit van de lessen te verbeteren of om het plezier in Taekwon-do te vergroten. We stellen iedere eigen inbreng bijzonder op prijs.

*
Plichten. We trainen hard in een ontspannen sfeer, maar wel serieus.

We verwachten dat je binnen een maand na inschrijving traint in een dobok (Koreaans voor taekwondopak) voorzien van een “TAEKYON” embleem op de linker borst. Je moet de juiste graduatie dragen. De dobok en de versiering (embleem) moeten in overeenstemming zijn met onze kledingsvoorschriften (we volgen de kledingsvoorschriften van de ITF; vraag de leraar voor details).

Vanaf gele band moet je in het bezit zijn van een UTI paspoort.

Als je ook nog trainingen of lessen wilt volgen in een andere harde budo sport of een andere Taekwondo stijl dan moet je eerst even overleggen met je leraar: sommige sporten zijn namelijk slecht te combineren.

*
Wedstrijden. Met gele band of hoger kun je, na overleg met de leraar, meedoen aan wedstrijden en kampioenschappen.

Om mee te doen aan district-, landelijke- of internationale kampioenschappen heb je toestemming nodig van het bestuur: je moet er extra voor getraind hebben (je moet er `klaar' voor zijn) en je staat er ook namens onze vereniging.

*
Contributie. De contributie moet per vijf maanden van te voren betaald worden. We gaan uit van een jaarlijks seizoen van 10 maanden. De periode om je eerste vijf maanden te overbuggen is hierop gebaseerd. Je mag twee weken voor niets trainen (proefperiode). Gezinsleden krijgen korting, de tweede en volgende 15%.

Als je een tijdje niet kunt trainen (b.v. langdurige ziekte) kun je slapend lid worden. Je betaalt dan slechts 6% van de normale contributie. Je mag dan geen trainingen volgen, maar verder heb je dezelfde rechten en plichten als ieder ander lid (je hebt stemrecht, je behoudt je graduatie, etc.). Een slapend-lidmaatschap moet schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur en geldt maar voor een beperkte duur.

*
Schorsing en royement. Verzuim je contributie te betalen ondanks een aanmaning dan word je geschorst. Betaling maakt je schorsing ongedaan. Betaal je ook na schorsing niet dan word je geroyeerd.

Je kunt ook geroyeerd worden als je schade toebrengt aan (de goede naam van) de vereniging of de Taekwondo sport. Als taekwondoka wordt van jou dus ook op straat extra discipline verwacht.

Tegen een royement kun je schriftelijk (binnen 6 weken) protesteren.

*
Opzegging. Je lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk bij de penningmeester of elektronisch en moet minstens een maand voor de volgende contributie-periode gebeuren. De uitschrijving is pas van kracht na een bevestiging van ontvangst van je uitschrijving door een van de bestuursleden.

Bij beëindiging (ook door royement) vervalt je graduatie. Wil je weer opnieuw lid worden dan zal je technisch nivo opnieuw beoordeeld worden en krijg je wellicht een lagere graad.

*
Aansprakelijkheid. De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijke of geestelijke letsels opgelopen tijdens de les, Taekwondo wedstrijd of een ander Taekwondo evenement: je doet mee op eige risico1. Mensen die activiteiten ontplooien voor de vereniging op verzoek van het bestuur zijn voor die activiteiten wel verzekerd.


Regels in de do-jang

*
Schoenen uit voordat je de dojang ingaat. We trainen op blote voeten. Het is dus bijzonder onhygiënisch om de dojang te betreden met schoenen die ook buiten gedragen worden. De Gemeente is bang voor beschadigingen.

*
Draag geen sieraden dragen als je traint. zoals horloges, ringen, kettinkjes, oorbellen,.... Al te gemakkelijk blijft een teen aan een kettinkje haken of komt een stoot met een ring hard aan. Heb je een bril nodig dan moet je een veiligheidsbril dragen of zachte contactlenzen gebruiken.

*
Begin schoon aan de training. Je pak moet schoon zijn, je tanden gepoetst, je voeten gewassen en je nagels geknipt en zonder rouwrandje. We oefenen samen met een partner en daarom is een goede lichamelijke hygiëne extra vereist. Lange nagels kunnen je partner vervelend verwonden. Natuurlijk moet je ook douchen na de training, maar dat moet je voor jezelf en voor je huisgenoten.

*
Becommentariëer niet ongevraagd anderen. Ga ook niet ongevraagd medeleerlingen corrigeren of instruëren. Gewoonlijk wekt zoiets alleen irritaties op. Ga wel zorgvuldig na of het commentaar eigenlijk ook niet op jezelf van toepassing is: je kunt leren van fouten van anderen.

*
Wees beleefd. Beleefd, met name naar je partner, je leraar, de scheidsrechter en je tegenstander. Veel oosterse zelfverdedigingssporten hebben religieuze tradities (bekend zijn de activiteiten in de Shaolin tempel en het boogschieten in het Zen-Boeddhisme). Hierdoor heeft de groet bij deze sporten een ceremoniëel karakter. Niettemin is het in ook westerse landen een goede gewoonte beleefd te zijn en respect te tonen voor de medemens. (Niemand wordt op de les getolereerd die Taekwon-do wil leren om het te misbruiken! Zie “Schorsing en royement” in het huishoudelijk reglement.)

*
Groet op de `taekwondo manier'. In het Taekwon-Do groeten we staande. We houden de armen gestrekt langs ons lichaam (`junbi') en we buigen met rechte rug over een hoek van ongeveer 15 graden (`gyeong rye').
Andere manieren van groeten die je wel eens ziet bij taekwondoka's komen uit andere sporten: de high-five met handschoenen aan komt uit het boksen, buigen in Chumby-A (begin positie 4-de tul) hoort bij Kung-Fu, etc..

*
Stel als groep op in volgorde van graduatie. Opstellen als groep doen we bijvoorbeeld bij het begin van de les of een training. De hoogst gegradueerde staat vanuit de groep gezien rechts voor. Links daarnaast staat de een na hoogst gegradueerde, etc. Hebben verschillende personen dezelfde graduatie, dan wordt geordend naar leeftijd: hogere leeftijd gaat voor. Als de rij `vol' is, wordt de volgende rij gevuld. Vier personen per rij tenzij de leraar anders wil. Omdat de hoogst gegradueerden vooraan staan hebben de mensen die het meest moeten leren altijd een `voorbeeld' voor zich. Mocht je te laat op de les komen, sluit dan achter aan: opnieuw opstellen zou te veel afleiden. Groet wel eerst naar de leraar. De leraar weet dan gelijk dat je er bent en een hogere `bander' achteraan staat. Stellen we ons later, bij bijvoorbeeld het afgroeten, weer op als groep, dan doen we dat op grond van de groep die er op dat moment is.

Bovenstaande regels gelden ook voor andere groepen als die tijdens de les geformeerd worden.

*
Kom niet te laat op de les. Als je te laat binnen komt leidt dat af. Hou er rekening mee dat je je moet omkleden voor de les.

*
Train niet voor jezelf zonder toestemming van je leraar. Je leraar heeft een lesprogramma en dat zou je kunnen verstoren. Bovendien zou je de andere leerlingen te veel afleiden.

*
Loop niet zonder toestemming weg uit de les. Je leraar heeft een lesprogramma en dat zou je kunnen verstoren als je wegloopt om bijvoorbeeld water te gaan drinken. Vraag dus ook voor dit soort activiteiten toestemming van je leraar. Als je door blessures of zo niet meer kunt trainen of aan bepaalde oefeningen niet mee kunt doen, overleg dan met je leraar. Er kunnen misschien alternatieve oefeningen bedacht worden. Is het beter om te stoppen, kleed je dan om. Wil je kijken naar de les, kom dan na het douchen terug in je gewone kleren en ga rustig op de bank zitten: het maakt een weinig inspirerende indruk op toeschouwers als je in je dobok op de bank zit.

*
Kun je een keer niet trainen, geef dat dan door aan je leraar. Een e-mailtje, telefoontje of berichtje via een kennis is voldoende. De leraar weet dan wat er aan de hand is.

*
Help mee met opruimen van het materiaal. De leraar haalt regelmatig materiaal voor jullie uit de kast om jullie te helpen bij de training. Op het eind van de les ligt het materiaal vaak verspreid door de zaal. Het is niet de bedoeling dat de leraar een kwartier bezig is om weer alles te verzamelen. Het is al mooi dat hij geheel belangeloos zijn vrije tijd besteed aan het geven van les.


Voor toeschouwers

We vinden het leuk als ouders komen kijken. Broertjes en zusjes mogen ook mee: alle publiek is van harte welkom vooropgesteld dat het zich als geïnteresseerd publiek gedraagt en de les niet beïnvloedt. In het bijzonder geldt tijdens de les voor iedere toeschouwer:

*
Schoenen uit in de do-jang. We trainen op blote voeten. Het is dus onhygiënisch om de dojang te betreden met schoenen die ook buiten gedragen worden.

*
Ga rustig zitten. Kinderen (broertjes, zusjes) vinden het lastig om een hele les stil te zitten. Spelen in de zaal kan niet: dat leidt de leerlingen af.

*
Wees geïnteresseerd in de les. Een (e-)boek lezen kan ook buiten de zaal.

*
Leid de leraar en ook de leerlingen niet af. Ga tijdens de les geen (telefonisch) gesprek voeren. Zet de telefoon op `stil' (of uit). Ga de zaal uit als je vindt dat je het telefoontje of appje toch gelijk moet beantwoorden.
Soms zoeken kinderen `steun' bij een ouder (door bijvoorbeeld oogcontact te zoeken). Als dat te vaak gebeurt gaat dat ten koste van concentratie op de les en kan de leraar de ouder vragen om buiten de zaal te wachten.

*
Lever tijdens de les geen commentaar, niet op leerlingen en ook niet op de leraar. We zijn blij met commentaar, maar dat uiten tijdens de les is onacceptabel. Als je commentaar hebt, kom er mee buiten de les in een privé gesprek met de leraar.

*
Help tijdens de les niet ongevraagd. Probeer een leerling niet ongevraagd te `helpen' (met de neus te poetsen, de band om te knopen, een voetje goed te zetten, ...). Je hoort wel van de leraar als hulp op prijs gesteld wordt.


Taekyon Houten
2018-08-14