next up previous contents
Volgende: De 3-de kub; Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: De 5-de kub;

Subsecties

De 4-de kub; de blauwe band


Joong-Gun    (de zesde tul)

An Joong-Gun was een koreaanse patriot die in 1910 werd gefusilleerd wegens het vermoorden van de japanse gouverneur generaal van Korea.

 1. Beginstand (1).
 2. Linkervoet links uitstappen--zet hem op de c-d lijn in westelijke richting in korte stand en maak een linkse afweer naar buiten met de binnenkant van de linkerhand (2) in die richting.
 3. Houd de handen zoals ze zijn en maak een linkse voorwaartse trap `onderbuik' (3) hoogte in westelijke richting.
 4. Zet de linkervoet neer--zet de rechtervoet op de c-d lijn in westelijke richting in balvoetstand en maak tegelijkertijd een rechtse omhooggaande afweer met de handpalm (4).
 5. Linkervoet laten staan--maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom--zet de rechtervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in korte stand en maak een rechtse afweer naar buiten met de binnenkant van de rechterhand (5) in die richting.
 6. Houd de handen zoals ze zijn en maak een rechtse voorwaartse trap `onderbuik' (3) hoogte in oostelijke richting.
 7. Zet de rechtervoet neer--zet de linkervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in balvoetstand en maak tegelijkertijd een linkse omhooggaande afweer met de handpalm (7).
 8. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom--zet de linkervoet op de a-b lijn in noordelijke richting in korte stand en maak een dubbelafweer (open hand) (8) in die richting.
 9. Maak direkt daarna met je linkervoet een lange stand met gezicht naar noordelijke richting gericht en tegelijkertijd (8 en 9 in ``een tel'') een rechtse omhooggaande elleboogstoot `kinhoogte' (9) in die richting.
 10. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de a-b lijn in noordelijke richting in korte stand en maak een dubbelafweer (open hand) (10) in die richting.
 11. Maak direkt daarna met je rechtervoet een lange stand met gezicht naar noordelijke richting gericht en tegelijkertijd (10 en 11 in ``een tel'') een linkse omhooggaande elleboogstoot `kinhoogte' (11) in die richting.
 12. Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet voor in lange stand in noordelijke richting en maak een dubbelstoot `hoofdhoogte' (12) in die richting.
 13. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet voor in lange stand in noordelijke richting en maak een dubbelstoot `maaghoogte' (13) in die richting.
 14. Beide voeten overstappen--maak een draaiing van $180^\circ $ graden linksom--vorm een lange stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een gekruist hoog dubbelblok (vuisten) `hoofdhoogte' in die richting (14).
 15. Rechtervoet laten staan-- maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom--zet de linkervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in korte stand en maak een linkse zijwaartse vuistslag `slaaphoogte' in die richting (15).
 16. Maak met je linkervoet een lange stand met gezicht naar oostelijke richting gericht en maak met de linkerarm een horizontale verlossende beweging naar rechts (16). Maak direkt daarna een rechtse stoot `hoofdhoogte' (17) in oostelijke richting.
 17. Sluit de linkervoet bij de rechtervoet aan--maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom--zet de rechtervoet op de c-d lijn in westelijke richting in korte stand en maak een rechtse zijwaartse vuistslag `slaaphoogte' in die richting (18).
 18. Maak met je rechtervoet een lange stand met gezicht naar westelijke richting gericht en maak met de rechterarm een horizontale verlossende beweging naar links (spiegelbeeld van (16); deze is niet afgebeeld). Maak direkt daarna een linkse stoot `hoofdhoogte' (19) in westelijke richting.
 19. Sluit de rechtervoet bij de linkervoet aan--zet de linkervoet op de b-a lijn in zuidelijke richting in lange stand en maak een links blok naar buiten met de binnenkant van de linkeronderarm (vuist) en breng de rechtervuist bij de linkerelleboog (20). Beide handpalmen zijn naar boven gericht.
 20. Rechtervoet laten staan--maak met je linkervoet een korte stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een linkse stoot `borsthoogte' (21) in die richting.
 21. Linkervoet laten staan--maak een rechtse zijwaartse trap `borsthoogte' in zuidelijke richting (22).
 22. Zet de rechtervoet in zuidelijke richting in lange stand neer en maak een rechtse blok naar buiten met de binnenkant van de rechteronderarm (vuist) in die richting en breng de linkervuist bij de rechterelleboog (23). Beide handpalmen zijn naar boven gericht.
 23. Linkervoet laten staan--maak met je rechtervoet een korte stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een rechtse stoot `borsthoogte' (24) in die richting.
 24. Rechtervoet laten staan--maak een linkse zijwaartse trap `borsthoogte' in zuidelijke richting.
 25. Zet de linkervoet in zuidelijke richting in korte stand neer en maak een dubbelblok met de onderarmen (vuisten) (26) in die richting.
 26. Maak met je linkervoet een lange stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en haal beide armen aan (27).

  Maak een rechtse afweer naar beneden en een linkse afweer naar boven met de handpalmen (28). Deze oefening wordt gelijktijdig en eerst snel, tot het kruispunt, uitgevoerd en daarna wordt hij in slow motion afgemaakt.

 27. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de b-a lijn in zuidelijke richting in korte stand en maak een dubbelblok met de onderarmen (vuisten) (29) in die richting.
 28. Maak met je rechtervoet een lange stand met gezicht naar zuidelijke richting gericht en haal beide armen aan (spiegelbeeld van (27); deze is niet afgebeeld).

  Maak een linkse afweer naar beneden en een rechtse afweer naar boven met de handpalmen (30). Deze oefening wordt gelijktijdig en eerst snel, tot het kruispunt, uitgevoerd en daarna wordt hij in slow motion afgemaakt.

 29. Rechtervoet laten staan--sluit de linkervoet bij de rechtervoet aan--maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom en maak een rechtse hoekstoot `borsthoogte' (31). Het aansluiten, de draaiing en de stoot gebeurt gelijktijdig en wordt in slow motion uitgevoerd.
 30. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in korte stand en maak een dubbelblok (open hand) (33) in die richting. De rechterhandpalm is naar boven gericht en de linkerhandpalm naar beneden, terwijl de beide duimen uitsteken.
 31. Sluit de rechtervoet bij de linkervoet aan--maak een draaiing van $180^\circ $ graden linksom--zet de linkervoet op de c-d lijn in westelijke richting in korte stand en maak een dubbelblok (open hand) (32) in die richting. De linkerhandpalm is naar boven gericht en de rechterhandpalm naar beneden, terwijl de beide duimen uitsteken.
 32. Rechtervoet laten staan en breng de linkervoet terug tot de beginstand (1).

Partneroefeningen


Tweede serie 1-stap voettechnieken

Doel.   Het aanleren van de kombinatie afweer en tegenaanval met de voet.

Uitwerking
 1. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Linker halfcirkel-trap inwaarts midden--links uitstappen.
  T
  Rechter kontrôle trap laag
  rechter zijwaartse trap hoog.
 2. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Rechter halfcirkel-trap inwaarts midden--links omdraaien.
  T
  Linker achterwaartse trap hoog.
 3. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Linker halfcirkel-trap inwaarts midden--rechts omdraaien.
  T
  Rechter achterwaartse haaktrap hoog.
 4. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Stop de aanval door een rechter zijwaartse trap midden te plaatsen.
  T
  Draai links om en plaats een
  linker achterwaartse trap hoog.
 5. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Linker buitenwaartse haaktrap midden.
  T
  Rechter halfcirkel-trap inwaarts hoog.
Opmerking: A=aanval; V=verdediging; T=tegenaanval.


Derde serie 2-stap hand- en voettechnieken: zijwaartse trap

Uitwerking
 1. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linker zijwaartse trap midden.
  V2
  Dubbel handpalm blok neerwaarts--linker korte stand.
  T
  Linker ronde trap hoog.
 2. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linker zijwaartse trap midden.
  V2
  Rechtervoorarmblok binnenwaarts--linker korter stand.
  T
  Rechterrugkantvuistslag hoog--inspringen, stap naar de rechter x-stand.
 3. A1
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V1
  Linkermeshandblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linker zijwaartse trap midden.
  V2
  Linkermeshandblok laag--linkervoet aantrekken tot rechter achtervoetstand.
  T
  Rechter achterwaartse trap hoog (rechts achteromdraaien).
 4. A1
  Rechter zijwaartse trap midden.
  V1
  Linker neerwaarts palmblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linkermeshandslag midden--$360^\circ $ graden draai links achterom--
  rechter korte stand.
  T
  Linkermeshandblok midden & rechteropstoot midden--
  linkervoet bijtrekken rechts uitstappen in linker korte stand.
 5. A1
  Rechter zijwaartse trap midden.
  V1
  Linker neerwaarts palmblok midden--rechter korte stand.
  A2
  Linker achterwaartse haaktrap hoog.
  V2
  Linkermeshandblok hoog--linkervoet bijtrekken tot rechterbalvoetstand.
  T
  Rechter ronde trap hoog.
Opmerking: A=aanval; V=verdediging; T=tegenaanval.

Zelfverdediging

Derde serie (voorlopige)

Doel.   Het soepel leren bevrijden uit een polsklem en het onder kontrôle houden van je tegenstander.

Uitwerking. De aanval bestaat weer uit het vastklemmen van de pols van de partner.

Oefen alle kontrôle grepen zowel links als rechts.
Een aantal technieken werken weer voor het geval je pols met twee handen wordt vastgeklemd: probeer dit uit en oefen ook dit.

 1. A
  Pak met je rechterhand de rechterpols van je partner bovenlangs vast.
  V
  Klem met je linkerhand de rechterhand van je partner op je pols (laat die niet meer los)--pak met je rechterhand de rechterpols van de aanvaller aan de buitenkant vast (cirkel hiertoe met je rechterhand naar beneden en dan links naar boven terwijl je je pols tegen de klok in roteert, leg je vingers op de pols), duw zijn rechterpols met je vingers van je rechterhand omlaag waardoor zijn elleboog naar buiten draait; je voert de tweede kontrôle greep uit (een bokkepootje).
 2. A
  Pak met je rechterhand de rechterpols van je partner bovenlangs vast.
  V
  Pak met je rechterhand zijn rechterpols aan de binnenkant vast (met je hand in de vorm van een `hand geven', til je rechteronderarm hiertoe iets omhoog). Klem met je linkerhand de vingers van zijn rechterhand op je pols--til zijn arm op en duik terwijl je linksom draait onder zijn rechterbovenarm door (voer de vierde kontrôle greep uit).
 3. A
  Pak met je linkerhand de rechterpols van je partner bovenlangs vast.
  V
  Klem met je linkerhand zijn hand op je pols--zwaai je rechterarm gestrekt, in een cirkelende beweging bovenlangs, van rechts naar links. Als je rechterarm gestrekt naar boven wijst zal de aanvaller loslaten. Voer verder de tweede kontrôle greep uit (een bokkepootje).
 4. A
  Pak met je linkerhand de rechterpols van je partner bovenlangs vast.
  V
  Draai je rechtervuist (met de klok mee) zo dat je tegen de binnenkant ervan aankijkt. Pak met je linkerhand onderlangs de linkerhand van je partner vast, je vingers op de muis van zijn hand. Trek met je vingers zijn muis omlaag terwijl je met je handpalm de buitenkant van zijn hand omhoog duwt. Hou je linkerhand laag. (Je voert nu in feite de zesde kontrôle greep uit.)
 5. A
  Ga rechts naast je partner staan, in dezelfde richting. Pak met je linkerhand de rechterpols van je partner bovenlangs vast (de vingers zitten nu aan de andere kant dan in de vorige oefening).
  V
  Klem met je linkerhand de linkerhand van je partner op je pols, duw je rechterelleboog naar voren over de linkeronderarm van je partner--stap rechts in een kima stand--duw je rechterelleboog naar beneden. (Je voert weer de teede kontrôle greep uit.)
Opmerking: A=aanval; V=verdediging.


Diagram Joong-Gun

Diagram Joong-Gun


next up previous contents
Volgende: De 3-de kub; Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: De 5-de kub;


Taekyon Houten
2002-11-27