next up previous contents
Volgende: De 8-ste kub; Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: Inleiding

Subsecties

De 9-de kub; de witte band met gele slip


Chon-Ji    (de eerste tul)

Chon-Ji betekent letterlijk het onstaan van hemel en aarde, het begin van alles, dus ook van Taekwon-Do. Deze tul bestaat uit twee delen, één voor de hemel, één voor de aarde.

 1. Beginstand (1).

 2. Linkervoet links uitstappen -- zet hem op de c-d lijn in lange stand met gezicht naar de westelijke richting gericht en maak een linkse lage afweer naar buiten met de buitenkant van de linkeronderarm (vuist) (2) in die richting.
 3. Linkervoet laten staan -- zet de rechtervoet neer in de lange stand en maak een rechtse voorwaartse stoot `borsthoogte' (3).
 4. Linkervoet laten staan -- maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom -- zet de rechtervoet op de d-c lijn in lange stand met het gezicht naar oostelijke richting en maak een rechtse lage afweer naar buiten met de buitenkant van de rechteronderarm (vuist) (4) in die richting.
 5. Rechtervoet laten staan -- zet de linkervoet neer in de lange stand en maak een linkse voorwaartse stoot `borsthoogte' (5).
 6. Rechtervoet laten staan -- maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom -- zet de linkervoet op de a-b lijn in lange stand met het gezicht naar noordelijke richting en maak een linkse lage afweer naar buiten met de buitenkant van de linkeronderarm (vuist) (4) in die richting.
 7. Linkervoet laten staan -- zet de rechtervoet neer in de lange stand en maak een rechtse voorwaartse stoot `borsthoogte' (3).
 8. Linkervoet laten staan -- maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom -- zet de rechtervoet op de b-a lijn in lange stand met het gezicht naar zuidelijke richting en maak een rechtse lage afweer naar buiten met de buitenkant van de rechteronderarm (vuist) (4) in die richting.
 9. Rechtervoet laten staan -- zet de linkervoet neer in de lange stand en maak een linkse voorwaartse stoot `borsthoogte' (5).
 10. Rechtervoet laten staan -- maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom -- zet de linkervoet op de d-c lijn in korte stand met het gezicht naar oostelijke richting en maak een linkse afweer borsthoogte naar buiten met de binnenkant van de linkeronderarm (vuist) (4) in die richting.
 11. Linkervoet laten staan -- zet de rechtervoet neer op de d-c lijn in lange stand met het gezicht naar oostelijke richting gericht en maak een rechtse stoot `borsthoogte' (7) in die richting.
 12. Linkervoet laten staan -- maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom -- zet de rechtervoet op de c-d lijn in korte stand met het gezicht naar westelijke richting en maak een rechtse afweer naar buiten met de binnenkant van de rechteronderarm (vuist) (8) in die richting.
 13. Rechtervoet laten staan -- zet de linkervoet neer op de c-d lijn in lange stand met het gezicht naar westelijke richting gericht en maak een linkse stoot `borsthoogte' (9) in die richting.
 14. Rechtervoet laten staan -- maak een draaiing van $90^\circ $ graden linksom -- zet de linkervoet op de b-a lijn in korte stand met het gezicht naar zuidelijke richting en maak een linkse afweer naar buiten met de binnenkant van de linkeronderarm (vuist) (6) in die richting.
 15. Linkervoet laten staan -- zet de rechtervoet neer op de b-a lijn in lange stand met het gezicht naar zuidelijke richting gericht en maak een rechtse stoot `borsthoogte' (7) in die richting.
 16. Linkervoet laten staan -- maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom -- zet de rechtervoet op de a-b lijn in korte stand met het gezicht naar noordelijke richting en maak een rechtse afweer naar buiten met de binnenkant van de rechteronderarm (vuist) (8) in die richting.
 17. Rechtervoet laten staan -- zet de linkervoet neer op de a-b lijn in lange stand met het gezicht naar noordelijke richting gericht en maak een linkse stoot `borsthoogte' (9).
 18. Zet direkt daarna de rechtervoet voor neer en maak een rechtse stoot `borsthoogte' (7). Beide stoten zijn naar noordelijke richting gericht.
 19. Linkervoet laten staan -- zet de rechtervoet achter neer in lange stand een linkse stoot `borsthoogte' (9) in noordelijke richting.
 20. Zet direkt daarna de linkervoet achter neer in lange stand een rechtse stoot `borsthoogte' (7) in noordelijke richting.
 21. Rechtervoet laten staan en breng de linkervoet terug tot de beginstand (1).

Partneroefeningen


Eerste serie 1-stap handtechnieken

Serie 1 van de basis 1-stap sparring bestaat uit vier sets van drie oefeningen.

Doel.   Het aanleren van de procedure voor de verschillende andere partneroefeningen.

De afstand bij het uitvoeren van serie 1:

Bij de stoottechniek midden plaatst de aanvaller zijn voet aan de buitenzijde van de voet van de verdediger. De voet wordt zo geplaatst dat de tenen van de aanvaller en die van de verdediger op een lijn liggen.

Bij de stoottechniek laag/hoog plaatst de aanvaller zijn voet ook aan de buitenzijde van de voet van de verdediger. Maar nu wordt de voet zo geplaatst dat de voet van de aanvaller en die van de verdediger half overlappen.

Set 1
-- rechts.
 1. Midden.
  Aanval
  Rechtervuiststoot midden -- rechterloopstand.
  Verdediging
  Linkervoorarmblok (buitenwaarts) midden -- linkerloopstand.
  Tegenaanval
  Rechtervuiststoot midden -- linkerloopstand.
 2. Hoog.
  Aanval
  Rechtervuiststoot hoog -- rechterloopstand.
  Verdediging
  Linkervoorarmblok (bw) opwaarts -- linkerloopstand.
  Tegenaanval
  Rechtervuiststoot midden -- linkerloopstand.
 3. Laag.
  Aanval
  Rechtervuiststoot laag -- rechterloopstand.
  Verdediging
  Linkervoorarmblok laag -- linkerloopstand.
  Tegenaanval
  Rechtervuiststoot midden -- linkerloopstand.
Set 2
-- links.
De aanval wordt hier met een linkervuiststoot uitgevoerd, de verdediging met een rechtervoorarmblok en de tegenaanval is een linkervuiststoot midden volgens de opzet van set 1.
Set 3
-- tegenovergesteld rechts.
De aanval wordt hier met een rechtervuiststoot uitgevoerd en de verdediging met een linkervoorarmblok echter in een rechterloopstand. De tegenaanval is een rechtervuiststoot midden in een rechterloopstand. De opzet van set 3 is gelijk aan die van set 1.
Set 4
-- tegenovergesteld links.
De aanval wordt hier met een linkervuiststoot uitgevoerd en de verdediging met een rechtervoorarmblok echter in een linkerloopstand. De tegenaanval is een linkervuiststoot midden in een linkerloopstand. De opzet van set 4 is gelijk aan die van set 1.


Diagram Chon-Ji

Diagram Chon-Ji

next up previous contents
Volgende: De 8-ste kub; Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: Inleiding


Taekyon Houten
2002-11-27