next up previous contents
Volgende: De 6-de kub; Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: De 8-ste kub;

Subsecties

De 7-De kub; de gele band met groene slip


Do-San    (de derde tul)

Do-San was de schuilnaam van de Koreaanse vrijheidsstrijder Ahn Ch'ang-Ho (1876-1938).

 1. Beginstand (1).
 2. Linkervoet links uitstappen--zet hem op de c-d lijn in westelijke richting in lange stand en maak een linkse halfhoge afweer naar buiten met de buitenkant van de linkeronderarm (vuist) (2) en direkt daarna een rechtse stoot `borsthoogte' (3) beiden in die richting.
 3. Beide voeten overstappen--maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom-- vorm een lange stand met gezicht naar oostelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een rechtse halfhoge afweer naar buiten met de buitenkant van de rechteronderarm (vuist) (4) en direkt daarna een linkse stoot `borsthoogte' (5) beiden in die richting.
 4. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $90^\circ $ linksom-- zet de linkervoet op de a-b lijn in noordelijke richting in korte stand en maak een dubbelafweer (open hand) (6) in die richting.
 5. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet op de a-b lijn in noordelijke richting in lange stand en maak een linkse omlaaggaande afweer met de linkerhandpalm `borsthoogte' en een rechtse vingersteek `solar plexus hoogte' (7) beiden in die richting.
 6. Rechtervoet laten staan--trek de linkervoet bij de rechtervoet-- maak een draaiing van $90^\circ $ linksom-- kijk naar westelijke richting en maak een verlossende beweging met de rechter open hand (duimkant naar beneden gericht) in die richting en maak een vuist van je linkerhand en houd hem bij de rechterelleboog (8).
 7. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $270^\circ$ linksom-- zet de linkervoet op de a-b lijn in lange stand in noordelijke richting en maak tegelijkertijd een linkse horizontale vuistslag `slaaphoogte' (9) in die richting.
 8. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet neer in lange stand met gezicht in noordelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een rechtse horizontale vuistslag `slaaphoogte' (10) in die richting.
 9. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $270^\circ$ linksom-- zet de linkervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in lange stand en maak tegelijkertijd een linkse halfhoge afweer naar buiten met de buitenkant van de linkeronderarm (vuist) (2) en direkt daarna een rechtse stoot `borsthoogte' (3) beiden in die richting.
 10. Beide voeten overstappen--maak een draaiing van $180^\circ $ graden rechtsom-- zet de rechtervoet op de c-d lijn in westelijke richting in lange stand en maak tegelijkertijd een rechtse halfhoge afweer naar buiten met de buitenkant van de rechteronderarm (vuist) (4) en direkt daarna een linkse stoot `borsthoogte' (5) beiden in die richting.
 11. Sluit de linkervoet bij de rechtervoet aan--maak een draaiing van $135^\circ $ linksom (gezicht naar zuidoostelijke richting gericht) en haal de beide armen gekruist voor de borst aan (11).
  Rechtervoet laten staan--zet de linkervoet in zuidoostelijke richting in lange stand (de stand wijkt $45^\circ$ graden af naar links van de b-a lijn) en maak een dubbelblok met de buitenkanten van de onderarm (vuisten) (12) in die richting.
 12. Linkervoet laten staan--houd de handen zoals ze zijn en maak een rechtse voorwaartse trap `onderbuikhoogte' (13) in zuidoostelijke richting.
 13. Zet de rechtervoet voor neer in lange stand met gezicht naar zuidoostelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een rechtse stoot `borsthoogte' (14) en direkt daarna een linkse stoot `borsthoogte' (15) beiden in die richting.
 14. Linkervoet laten staan--maak een draaiing van $90^\circ $ graden rechtsom-- zet de rechtervoet in zuidwestelijke richting in lange stand (de stand wijkt $45^\circ$ graden af naar rechts van de b-a lijn) en maak een dubbelblok met de buitenkanten van de onderarm (vuisten) (16) in die richting.
 15. Rechtervoet laten staan--houd de handen zoals ze zijn en maak een linkse voorwaartse trap `onderbuikhoogte' (17) in zuidwestelijke richting.
 16. Zet de linkervoet voor neer in lange stand met gezicht naar zuidwestelijke richting gericht en maak tegelijkertijd een linkse stoot `borsthoogte' (18) en direkt daarna een rechtse stoot `borsthoogte' (19) beiden in die richting.
 17. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $45^\circ$ graden linksom--zet de linkervoet op de b-a lijn in zuidelijke richting in lange stand en maak een linkse hoge afweer met de buitenkant van de linkeronderarm (vuist) (20) in die richting.
 18. Linkervoet laten staan--zet de rechtervoet voor neer in zuidelijke richting in lange stand en maak tegelijkertijd een rechtse hoge afweer met de buitenkant van de rechteronderarm (vuist) (21) in die richting.
 19. Rechtervoet laten staan--maak een draaiing van $270^\circ$ linkom-- zet de linkervoet op de c-d lijn in westelijke richting in zitstand met borst in noordelijke richting, gezicht in westelijke richting en maak tegelijkertijd een linkse buitenhandkant slag `halshoogte' (22) in westelijke richting.
 20. Sluit de linkervoet bij de rechtervoet aan-- zet de rechtervoet op de d-c lijn in oostelijke richting in zitstand met borst nog steeds in noordelijke richting en gezicht nu in oostelijke richting. Maak tegelijkertijd een rechtse buitenhandkant slag `halshoogte' (23) in oostelijke richting.
 21. Linkervoet laten staan en breng de rechtervoet terug tot de beginstand (1).

Partneroefeningen


Tweede serie 1-stap handtechnieken

Doel.   Het aanleren van de kombinatie verdediging en aanval met dezelfde hand.

Uitwerking
 1. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Linker (binnenkant) voorarmblok midden--rechter korte stand.
  T
  Linkervuiststoot midden--inschuiven rechter korte stand
  rechtervuiststoot hoog--overstappen linker lange stand.
 2. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Linker (binnenkant) meshandblok midden--rechter korte stand.
  T
  Linkervingersteek hoog--inschuiven rechter korte stand
  rechtervingersteek midden--overstappen linker lange stand.
 3. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Rechtermeshandblok midden--linker korte stand.
  T
  Rechtermeshandslag midden--instappen rechter lange stand
  rechtermeshandslag hoog--inschuiven rechter x-stand (trek voorste voet terug).
 4. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Rechtervoorarmblok midden--linker korte stand.
  T
  Rechterrugkantvuistslag hoog--rechter x-stand
  rechterrugkantvuistslag midden--rechter lange stand.
 5. A
  Rechtervuiststoot midden--rechter lange stand.
  V
  Rechtervoorarmblok midden inwaarts--linker korte stand.
  T
  Rechterelleboogslag hoog middenwaarts--inschuiven linker korte stand
  linkerelleboogslag hoog opwaarts--inschuiven rechter lange stand.
Opmerking: A=aanval; V=verdediging; T=tegenaanval


Diagram Do-San

Diagram Do-San

next up previous contents
Volgende: De 6-de kub; Omhoog: Kub tot Dan Voorgaande: De 8-ste kub;


Taekyon Houten
2002-11-27