papieren versie
(vereist een pdf reader)
.


een leuke vereniging voor iedereenIn dit deel van de homepagina willen we een beeld schetsen van onze vereniging Taekyon.

Op onze vereniging Taekyon trainen we serieus in een ontspannen vriendschappelijke sfeer. We leren niet alleen van de leraar maar ook van elkaar. Met elkaar trainen is leuk leerzaam en inspirerend. Met onze vereniging proberen we een omgeving te scheppen waarin iedereen met veel plezier Taekwon-do kan beoefenen. Hieronder (zie menu boven) vertellen we hoe we dit doel denken te kunnen bereiken.

"Wat is Taekwon-do?" geeft een korte beschrijving van de zelfverdedigingssport Taekwon-do. In "Info: wie, waar, wanneer Taekyon" kun je de adressen van bestuursleden en leraren vinden, inschrijfformulier, lesrooster, etc., dus de meer organisatorische aspecten.

Als je op deze pagina niet genoeg informatie vindt, of als je sfeer op onze vereniging wilt proeven kom dan gewoon een keer naar een training kijken of train een keer mee.

Gerard SleijpenVoor iedereen

Taekwon-do is door zijn veelzijdigheid een boeiende sport voor iedereen. We schenken daarom binnen onze vereniging Taekyon op alle niveau's aandacht aan alle onderdelen van het Taekwon-do. Je voelt je thuis bij ons als je op wedstrijdniveau wilt sparren maar ook als je Taekwon-do alleen op recreatief niveau wilt beoefenen of als je voor jezelf meer veiligheid op straat zoekt. Je kan je concentreren op het perfectioneren van je technieken, je kan aan je conditie werken en je kan zelfs als je dat zou willen je volledig richten op het lesgeven.

Vereniging

Taekyon Houten is een vereniging, dat wil zeggen dat de leden de baas zijn en dat er geen commercieel doel is.

Om organisatorische redenen worden de bestuurlijke taken uitgevoerd door een bestuur dat gekozen wordt door de leden en uit de leden. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden en de leden praten en beslissen mee. De jaarlijks algemene ledenvergadering (ALV) speelt hierin een grote rol, maar ook buiten deze vergadering wordt er met leden overlegd: de leden maken de vereniging.

We hoeven geen winst te maken. De leraren willen geen financiële vergoeding voor hun lessen. Ze vinden het leuk om gemotiveerde mensen Taekwon-do te leren. Onze contributie is dan ook laag. De Gemeente Houten ziet graag dat sport beoefend wordt in verenigingsverband en geeft verenigingen subsidie voor lessen aan jeugd en junioren (18 jaar en jonger). Deze subsidie wordt in de contributie verwerkt. Voor deze leeftijdscategorieën is de contributie daarom ook extra laag. Als je het financieel niet royaal hebt dan kom je mogelijk in aanmerking voor een zogenaamde U-pas. Met zo'n pas betaal je bij ons maar de helft van het standaard bedrag aan contributie. De U-pas wordt gesteund door de Gemeente Houten en de Gemeente Utrecht en geeft recht op korting bij een groot aantal verenigingen en manifestaties.

Op een school hebben de leden in ieder geval formeel niets te zeggen en krijgt de leraar een deel van zijn inkomen uit de lesgelden.

Leerling - leraar

Zo nu en dan spreken we hieronder over leerlingen in plaats van leden en noemen we de trainingen lessen. Dit doen we bewust. We willen hiermee niet aan geven dat de verhouding trainer-lid een autoritaire schoolmeester-leerling verhouding is (integendeel, we zijn meer een vriendenclub), maar we vinden dat het beoefenen van Taekwon-do meer is dan sporten.

Omdat Taekwon-do nogal technisch is valt er uiteraard het een en ander te leren. Bovendien heeft Taekwon-do een sterk vormende waarde, niet alleen voor de jeugd (*), maar ook voor de senioren, onder meer door de ontspanningsoefeningen.

Het belang van de techniek training

Juist omdat we de veelzijdigheid van Taekwon-do zo interessant vinden, neemt de techniektraining op onze lessen een belangrijke plaats in. Taekwon-do is een technische sport. Een betere beheersing van meer technieken verruimt je mogelijkheden. Voor de ingewikkelde technieken moet je de elementaire perfect beheersen. Bovendien voorkom je hiermee de blessures die het gevolg zijn van onbedoelde, ongecontroleerde bewegingen. Slecht uitgevoerde technieken kunnen minuscuul kleine blessures veroorzaken, die zich door herhaling ophopen en daardoor na jaren een blijvend effect hebben in de vorm van stijve gewrichten, e.d.. Technisch Taekwon-do kan men tot op hoge leeftijd met plezier beoefenen (een zelfde plezier dat veel oudere chinezen beleven in hun Tai-Chi).

Meditatie

Ademhalingsoefeningen, medidatieoefeningen en andere ontspanningsoefeningen zijn belangrijk, ook binnen onze lessen: ze geven lichamelijke en geestelijke rust, een rust die we misschien nog wel belangrijker vinden dan technische perfectie.

Opbouw van de les

Een hoge trap kan je pas maken als je je gewrichten los gemaakt hebt, je spieren gerekt zijn en je bloedsomloop gestimuleerd is. Kortom je moet eerst een goede warming-up doen. Bij ons neemt dat de eerste 15 a 20 minuten van iedere les in beslag. In de preventieve blessure bestrijding is een warming-up even belangrijk als een goede techniektraining. Het volgende kwartier doen we basistechniektraining. Het belang hiervan is al voldoende onderstreept. De laatste 5 a 10 minuten trekken we uit voor de cooling-down, zodat we de volgende ochtend zonder spierpijn wakker kunnen worden. We besluiten de les gewoonlijk met een ontspanningsoefening. In het middenblok van de les komt een selectie uit de diverse taekwondo onderdelen aan de orde. Tuls staan gewoonlijk op het programma. Als er wedstrijden in het vooruitzicht zijn wordt er wat meer gespard, als de examens voor de deur staan wordt er meer aan de partner oefeningen gewerkt. In andere periodes krijgen de zachte zelfverdedigingstechnieken meer aandacht, wordt er geoefend met wapens (stokken, messen, ...) of worden breektesten uitgevoerd.

Wedstrijdtraining

Je mag je, als je de gele band (8-ste kub) hebt na zo'n half jaar trainen, inschrijven voor de landelijke wedstrijden (sparren en tuls). Sparren is een onderdeel van Taekwon-do en staat ook op het examen programma. Tijdens de lessen wordt er gespard en leer je sparringstechnieken. Maar als je op wedstrijdniveau wilt sparren zal je behoefte hebben aan een zwaardere training die speciaal op sparren gericht is. Je kan, al als je de gele band (8-de kub) hebt, meedoen aan onze speciale trainingen van het sparringsteam. We vinden echter dat je de techniektraining niet mag verwaarlozen, zelfs niet als je je volledig op het sparren wilt concentreren. Met betere technieken presteer je beter op wedstrijden, je voorkomt blessures, en je behoudt je plezier in Taekwon-do als je met wedstrijden stopt.

Voor elk wat wils

Omdat bij ons de techniek zo belangrijk is zijn de lessen voor iedereen interessant, voor de wedstrijdsporter, maar ook voor de recreant. We verzorgen voor iedereen een uur per week een techniektraining die afgestemd is op zijn of haar eigen niveau en een uur per week een algemene training waarin wat meer het accent ligt op voorbereidende oefeningen (conditietraining, rek- en strechoefening (foto), etc.) en algemene elementaire taekwondo technieken. Voor de wedstrijdsporter, die behoefte heeft ook aan zwaardere conditionele trainingen en aan trainingen die meer specifiek op het sparren gericht zijn, verzorgen we extra trainingen. We trainen serieus, terwijl er toch een ontspannen sfeer heerst. We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij onze club thuis voelt. Kinderen vinden een dynamische sport met hoge trappen als Taekwon-do schitterend maar kunnen natuurlijk niet de concentratie opbrengen om een groot deel van de les met techniek training bezig te zijn. Voor hen hebben we dan ook aangepaste lessen waarin we hen speelser Taekwon-do leren. Ze zijn welkom als ze acht jaar zijn of ouder. Ze mogen wel meedoen aan het uur algemene training iedere week.

Dat we met succes onze doelstelling verwezenlijken blijkt uit het aantal leden, de groei daarin en de gemêleerde leeftijdsopbouw. De leeftijd van onze leden varieert van zes tot zesenzestig jaar. De sfeer op onze club en de trainingsaanpak spreekt ook mensen buiten onze gemeente aan. We hebben zelfs verschillende leden uit plaatsen waar ook een bloeiende Taekwon-do vereniging bestaat. Deze mensen vinden onze club zo aantrekkelijk dat ze de langere reistijd er graag voor over hebben. Iedereen die met goede bedoelingen naar de lessen komt is welkom (niemand wordt op de les getolereerd die Taekwon-do wil leren om het te misbruiken!). De contributie hoeft daarbij geen onoverkomelijke drempel te zijn: met mensen die wat krapper bij kas zitten trachten we een individuele regeling te treffen (de gemeente kan ook een bijdrage geven: je moet die dan wel zelf aanvragen bij de gemeente en je mag je pas inschrijven als lid van Taekyon als de aanvraag gehonoreerd is).

Dat onze lesopbouw, aandacht voor de leerling, voor de techniek en voor mentale zaken gewaardeerd wordt moge blijken uit het feit dat we ook cursussen organiseren voor organisaties als de Stichting Gehandicapten Belangen. De cursussen worden met enthousiasme ontvangen.

Agressie

Bij ons vindt je geen rauwdouwers. Agressieve figuren die bij ons les komen nemen (stappen al vlug op of) groeien toe naar een andere houding en mentaliteit. In de Taekwon-do sport kunnen ze immers hun energie kwijt en hun agressie kanaliseren. Verder groeit hun zelfbeheersing en worden ze geestelijk rustiger en evenwichtiger. Omdat ze samen met een partner oefenen neemt hun sociale vaardigheid toe. Vaak is agressie op straat een uiting van onzekerheid of minderwaardigheidsgevoel. Als je een tijdje Taekwon-do doet weet je dat je andere mensen aankunt en het gevoel van onzekerheid en minderwaardigheid verdwijnt.

Onzekere kinderen worden vaak gepest. Bij kinderen die Taekwon-do gaan doen, zie je vaak dat het pesten al vlug minder wordt en ophoudt.

De verzorging van de lessen

De lessen worden verzorgd door gekwalificeerde krachten die allen in het bezit zijn van de zwarte band (dangraadhouders). Een deel heeft de lerarenopleiding van de Nederlandse Taekwon-do Associatie (NTA) met susses gevolgd. Andere hebben een (assistent) leraar diploma van de UTI of bereiden zich voor op een leraarexamen van deze organisatie.

Overige activiteiten

We geven een verenigingsblaadje uit: 'De Taekrant'.
Een keer per jaar organiseren we een clubkampioenschap. Het is de bedoeling dat ieder lid van de vereniging mee doet. We doen wel Taekwon-do, maar we passen onze wedstrijdonderdelen aan omdat we het het belangrijk vinden dat iedereen plezier heeft, ook mensen die nog niet zo ver zijn dat ze mee kunnen doen aan externe toernooien. In plaats van bijvoorbeeld een tul op technische perfectie te beoordelen kijken we naar de snelheid.
We proberen een keer per jaar een extra trainingsweekend te organiseren. We doen dan wat aan Taekwon-do, maar ook aan andere sporten en spelletjes. Gezelligheid is bij dit soort gelegenheden een sleutelbegrip.

Taekwon-do organisaties

De samenwerking met andere Taekyon verenigingen

We werken samen met andere Taekwon-do verenigingen in Nederland. We kunnen hierdoor profiteren van onder meer de kennis en kunde van de hoogst gegradueerde taekwondoka in de Nederland, dhr. K. van Orsouw, IX-Dan, en van diverse andere kundige taekwondoka's. Verder stelt de samenwerking ons in staat extra trainingen en wedstrijden te organiseren, het nivo van onze Taekwon-do beoefening te verhogen en te toetsen aan elkaars prestaties. Bovendien kunnen we onze feesten wat massaler en gezelliger opzetten.

De UTI

De United Taekwondo International (UTI) verzorgt maandelijks een technische training van een paar uur in het nationaal sportcentrum 'Papendal' en jaarlijks een lang trainingsweekend tot 2010 in Brussel, daarna in Valkenswaard. Verder neemt ze dangraadexamens af. Aan de technische trainingen kan je meedoen vanaf blauwe band (4de kub). De maandelijkse trainingen worden bezocht door taekwondoka's uit heel Nederland. Het trainingsweekend is internationaler van aard met niet alleen deelnemers uit Nederland en omringende landen, maar ook uit Engeland, Wales en Ierland.

De United Taekwondo International (UTI) is een stichting die tot doel heeft om Taekwon-do verder te ontwikkelen en de beoefening van Taekwon-do te bevorderen. Ze heeft diverse nieuwe partneroefeningen gemaakt en ademhalings- en ontspanningsoefeningen en verschillende tuls voor wapens als dan-bong (korte stok), jung-bong (lange stok) en mes. Al deze nieuwe oefeningen worden op onze vereniging getraind. De nieuwe stof en ook de traditionele is te vinden in boeken die de UTI uitgeeft.

De UTI bestaat uit een man of tien, met als kern Karel van Orsouw (IX-dan), Jaap Teeuwissen en Sien van Oeveren (beide VII dan). De andere UTI leden hebben derde dan of hoger.

De stijl

Taekwon-do kent twee stijlen genoemd naar twee internationale Taekwon-do organisaties: de ITF (International Taekwon-do Federation) - en de WTF (World Taekwon-do Federation) stijl. De ITF stijl volgt de richtlijnen van Choi Hong Hi, de grondlegger van het Taekwon-do. Bij deze stijl is de techniek training belangrijk en probeert men gestalte te geven aan de "do", weg, levensstijl uit het woord "Taekwon-do". Bij de andere stijl ligt de nadruk op het sparren en de (wedstrijd)sport. Het moge duidelijk zijn dat wij met Taekyon en de NTA de ITF stijl volgen. Het sparren in WTF stijl heet full (fool?) contact: iedere techniek mag voluit geplaatst worden. Om blessures door ongelimiteerde taekwondo technieken te voorkomen draagt men rompbescherming en is het verboden handtechnieken op het hoofd te plaatsen. Onze wedstrijden zijn op semi-contact basis. Met hand-- en voetbeschermers aan mogen we met vuisten ook zekere plaatsen op het hoofd van de tegenstander zacht raken. Onze stijl laat hoge technieken toe en stimuleert die zelfs door haar puntenwaardering. Onze wedstrijden zijn net als die in de WTF-stijl dynamisch (hoge technieken), maar bij ons zijn ze evenwichtiger (ook handtechnieken worden veelvuldig gebruikt) en bieden meer spel (er wordt beter geweerd) dan die bij de WTF.

Club geschiedenis

1983. Taekyon is actief in Houten vanaf voorjaar 1983. Henny Thijssen neemt in die periode de Houtense afdeling over van de Utrechtse taekwondo school 'Nae Do Kwan' en sluit zich aan bij de taekwondo vereniging 'Taekyon' [onder voorzitterschap van Karel van Orsouw]. Daarmee is Houten (naast Nijmegen [Bart Beck], Boxmeer [Hans Beurskens], Bemmel [Herman Burgers] en Os [Peter van Kessel]) de vijfde gemeente waarin Taekyon op dat moment een afdeling heeft (later komt er nog een Taekyon afdeling in Alverna [Peter Geysberts]). Taekyon is lid van de NTA (de Nederlandse Taekwon-Do Organisatie) [onder voorzitterschap van Karel van Orsouw]

1992. Een conflict in de NTA in het voorjaar van 1992, waarbij het voltallig bestuur van de NTA aftreedt, leidt in de zomer van dat jaar tot een scheuring in de confederatie van Taekyon afdelingen. In oktober 1992 besluit de Houtense afdeling zelfstandig verder te gaan als Taekwondo Vereniging “Taekwon-Do Academie Taekyon Houten”. De naam wordt al vlug afgekort tot “Taekwondo Vereniging Taekyon Houten” en zelfs tot “Taekyon Houten”.

1993. De statuten worden notarieel vastgelegd in februari, 1993. De Houtense vereniging meent hiermee beter vorm te kunnen geven aan de verenigingsgedachte. Henny Thijssen wordt op de eerste ALV maart 1993 gekozen tot voorzitter (Gerard Sleijpen wordt secretaris en Dave de Putter, penningmeester. In essentie vervullen Henny en Gerard deze functies al sinds begin 1986). De Gemeeente Houten erkent in maart van dat jaar Taekyon Houten als een Houtense vereniging.
Taekyon Houten sluit zich aan bij de NTA.

In 1993 wordt ook de UTI (United Taekwon-Do International) opgericht door Karel van Orsouw (oud voorzitter van de NTA) en een zevental andere hooggegradueerde taekwondo leraren. De UTI kiest voor haar organisatie voor de stichtings vorm: ze wil zich volledig concentreren op het beoefenen van Taekwon-Do, op de ontwikkeling ervan en op het onderwijzen van Taekwon-Do. Bestuurlijke beslommering willen zo veel mogelijk vermijden.
Leerlingen en kader leden van Taekyon Houten nemen deel aan zowel de activiteiten van de NTA (kampioenschappen, opleidingen, technische trainingen, dangraadexamens) en aan de activiteiten van de UTI (technische trainingen, dangraadexamens).

1999. In 1999 wordt het winstoogmerk volledig geschrapt: de leraren van Taekyon Houten besluiten gezamenlijk om zonder financiële beloning les te geven en verder tevreden te zijn met alleen een vergoeding van de directe onkosten. Jan-Willem Wieman volgt Henny op als voorzitter.
Vanaf de officiële oprichting in 1992 van Taekyon Houten, en in feite daarvoor al, heeft de vereniging gekozen voor een “platte bestuursstructuur”. In 1999 maakt bestuur en kader deze keuze expliciet: kader- en bestuursleden zijn gelijkwaardig, beslissingen worden genomen en afspraken gemaakt met volledige consensus van de betrokken kader- en bestuursleden. Verder zijn ‘verantwoordelijkheid nemen’ en ‘vertrouwen geven’ twee andere sleutel begrippen.

2000. In het voorjaar van 2000 verbiedt de NTA leden van de bij haar aangesloten scholen en verenigingen om deel te nemen aan activiteiten van andere taekwondo organisaties als de UTI en erkent de dangraden van de UTI niet. Taekyon Houten protesteert bij de NTA tegen dit verbod en vraagt ontheffing aan. Een reactie van de NTA blijft uit.
Gerard Sleijpen wordt op de ALV 2000 gekozen tot voorzitter.

2001. De ALV van Taekyon Houten besluit in maart 2001 het dragen van UTI dangraden binnen de vereniging toe te staan en de NTA van dit besluit op de hoogte te brengen. Een officiële reactie van de NTA blijft uit.
In de zomer van 2001 besluit Henny Thijssen de vereniging te verlaten omdat hij niet meer gelukkig is met het ‘verenigingsconcept’. Hij richt in Houten een eigen taekwondo school op. De naam van deze school staat er voor garant dat zijn carrière binnen deze school niet een zelfde einde zal hebben als bij Taekyon: “Taekwondo Academie Thijssen”.

2002. Een conflict over deelname aan een wereldkampioenschap leidt in 2002 tot een scheuring in de NTA: TIN (Taekwondo International Nederland) wordt opgericht. Taekyon blijft lid van de NTA.

2004. In het najaar van 2004 besluit de NTA, na de nodige interne conflicten, om aansluiting te zoeken bij een andere wereldbond. Ze verplicht zich hiermee om een andere taekwondo stijl te gaan beoefenen (de zogenaamde "sine-wave stijl", 'n ouderwetse ITF stijl). Bij de leden van Taekyon Houten bestaat daar weinig animo voor.

2005. In maart 2005 besluiten de leden daarom tot opzegging van het lidmaatschap bij de NTA en officiëel aansluiting te zoeken bij de UTI.

2009. Na (een zeer dikke) 25 jaar, op 5 april 2009, viert Taekyon Houten haar 25 jarig bestaan. Aan het jubileumfeest nemen ook een groot aantal oud-leden deel, waaronder behoorlijk wat leden van het ‘eerste uur’. Veel oud-leden zijn Taekyon Houten nog steeds als ‘hun cluppie’.
Op 16 mei 2009 halen Jan-Willem Linschoten en Gerard Sleijpen beide de vijfde dan. Voor het examen van de vijfde dan moet je alle taekwondo stof beheersen. Het toekenning van deze dangraden kan gezien worden als een erkenning van het hoge taekwondo technisch niveau van Taekyon Houten. Tamelijk uniek in Nederland dat een school twee leraren heeft met zulke hoge dangraad.

2011. Twee jaar later (10 april 2011) haalt een derde leraar, Leon Magis, ook de vijfde dan.

2013. Mei 2013 sluit Dion Georgiou zich aan bij Taekyon Houten. Dion heeft meer dan 25 jaar ervaring met sparren. Hij gaat op het verzoek in de sparringstrainingen bij Taekyon Houten te gaan verzorgen.

2015. In januari 2015 wordt er naast de reguliere trainingen om de veertien dagen extra door Dion een sparringstraining gegeven met mede als doel mensen voor te bereiden op wedstrijden en toernooien. Al in het voorjaar van dat zelfde jaar doen een aantal leden mee aan toernooien (vooralsnog met beperkt succes).

2016. De leraren (en daarmee de vereniging) blijven zich ontwikkelen: in voorjaar van 2016 hebben zowel Jan-Willem Linschoten (maart 2016) als Gerard Sleijpen (juli 2013) de zesde dan. De zesde dan is een van de hoogste graduaties in de bond.
De ALV besluit de keuze uit 1999 van het bestuur en kader voor een “platte bestuursstructuur” op te nemen als appendix in het Huishoudelijk Reglement. Jan-Willem Linschoten wordt voorzitter.
De jeugdleraren (met name Bas Rours) weten een groepje jeugdleden te interesseren in wedstrijdactiviteiten. Jeugdleden gaan intensief meedoen aan toernooien. De jeugdleraren zetten voor deze groep (en andere geïnteresseerde jeugdleden) een wedstrijdsparringstraining op dinsdagavond (19:00-20:00) op de jaarkalender.

2017-2018. Een groep van een 12-tal, met name, jeugdleden, behalen met groot enthousiasme succes na succes op diverse Nederelandse (en een enkel buitenlands) toernooi. De groep wordt gecoached door Bas Rours en Sebastiaan Tieleman.

2019. In januari mag Gerard Sleijpen het diploma voor VII_de Dan ontvangen uit handen van grootmeester Karel van Orsouw (IX-de dan). Gerard is hiermee bevorderd tot meester in Taekwon-Do.

Tot slot

We hebben op deze pagina's een aantal zaken onbesproken gelaten omdat ze, als je alles gelezen hebt, vanzelfsprekend zijn, omdat alles vertellen onmogelijk is, en omdat je een aantal dingen zelf moet ervaren.


Heb je nog vragen, kom er mee voor de dag. Zout geen vragen op, nu niet en zeker niet als je lid bent van Taekyon . Alles is bespreekbaar bij ons. De leden zijn er niet voor de vereniging, maar wij samen, leden, inclusief leraren en bestuur, vormen de vereniging.

We wensen je een goede sportieve plezierige taekwondo loopbaan en we hopen dat je daarvoor Taekyon uit kiest.

Leeftijdsopbouw, leden aantallen, sfeer

De laatste jaren schommelt het ledenaantal jaarlijks tussen de 65 en 70. Men is gemiddeld vier jaar lid van onze vereniging. Ongeveer de helft van onze leden is 14 jaar of jonger (jeugdleden). Van de junior/senior leden (ouder dan 14) is zo'n 30 á 35 % vrouw en zo'n 20 á 40% is ouder dan 40. Ons oudste lid is ouder dan 70. Van de jeugdleden is 40% meisje.

Het technisch nivo van onze vereniging is bijzonder hoog. Dit moge blijken uit het groot aantal mensen dat een dangraad heeft. Op het ogenblik trainen 14 dangraadhouders bij ons: twee mensen met een zesde dan, een met een vijfde, zes met een tweede en vijf met een eerste dan. De twee zesde, drie tweede en vijf eerste danners vormen het kader.

Het hoog aantal dangraadhouders zegt ook iets over de sfeer in de club. Die is vriendschappelijk: samen sporten, van elkaar leren, je samen verder ontwikkelen, relax maar serieus trainen. Geen “haantjes gedrag”, maar begrip en respect, niet proberen van elkaar “de vliegen af te vangen”, maar elkaar helpen.

Hall of fame: prestaties van onze leden

Hieronder lijsten van namen van mensen die toen ze lid waren van onze vereniging een zekere prestatie verricht hebben op taekwondo gebied.

Kampioenen (eerste plaats bij de Nederlandse kampioenschappen)

Naam onderdeel categorie
1 Alex van Rooyen sparren, tuls lage bander
2 Clarence Breeveld sparren hoge banders
3 Rogier Lancee sparren hoge banders
4 Wouter Bakker sparren hoge banders
5 Tai Nguyen sparren hoge banders

Dangraden

Naam Behaalde dangraad
1 Henny Thijssen III, IV
2 Bobby Thoolen I
3 Amin Supit I
4 Bjørn Wikkeling I, II
5 Gerard Sleijpen I, II, III, IV, V, VI, VII
6 Bas Rours I, II
7 Bryan Wongsodikromo I
8 Marco Trimborn I
9 Jan-Willem Linschoten I, II, III, IV, V, VI
10 Clarence Breeveld I
11 Rogier Lancee I
12 Wouter Bakker I
13 Thian Thio I
14 Tai Nguyen I
15 Tuyen Nguyen I
16 Jan-Willem Wieman I
17 Dave de Putter I, II
18 Nico van Didden I, II
19 Leon Magis III, IV, V
20 Hester Reijngoud I
21 Frank van der Meij I
22 Sebastiaan van Didden I
23 Ron Lustig I
24 Sebastiaan Tieleman I, II, III
25 Erik Meijnders I, II
26 Isabelle Aarts I
27 Tobias van de Ven I, II
28 Dion Georgiou I, II, III
29 Natasja Dehayes I, II
30 Tygo Min Chin Fijn I, II
31 Charlotte van Nimwegen I
32 Jamie Vu Lam I
33 Bridget Golverdingen I

Scheidsrechterslicentie

Naam Licentie
1 Henny Thijssen D
2 Bjørn Wikkeling D
3 Gerard Sleijpen D
4 Jan-Willem Linschoten D
5 Jamie Vu Lam D

Didactische diploma's

Naam Diploma
1 Henny Thijssen ass.-leraar, leraar, hoofdleraar
2 Bjørn Wikkeling ass.-leraar
3 Gerard Sleijpen ass.-leraar
4 Jan-Willem Linschoten ass.-leraar
5 Dion Georgiou leraar
6 Bas Rours leraar
7 Sebastiaan Tieleman leraar

Landelijke Commissies

Naam Commissie
1 Henny Thijssen Dangraadcollege NTA, leraaropleiding NTA
2 Jan-Willem Linschoten Opleidingscommissie UTI
Nationale Dangraadcommissie UTI
Internationale Dangraadcommissie UTI
Leraaropleiding UTI
Leraarexamencommissie UTI
3 Leon Magis Opleidingscommissie UTI
4 Gerard Sleijpen Bestuurslid UTI
Opleidingscommissie UTI
Nationale Dangraadcommissie UTI
Internationale Dangraadcommissie UTI
Leraarexamencommissie UTI

Overige dangraadhouders

Naast de mensen die toen ze lid waren van onze vereniging een dangraad behaald hebben, trainen er of hebben er ook nog andere dangraadhouders getraind en les gegeven.

Naam Dangraad
1 Erhard Wong Loi Sing II
2 Peter Verleg I
3 Govert van Sandwijk II
4 Annoek Binnerts I


stats