Subsecties


Exameneisen


Junioren (13 t/m 17 jaar) en senioren (18 jaar en ouder)

Het traject van witte band (10-de kub), als je begint, tot zwarte band (I-ste dan), zo'n 3.5 á 5 jaar later, is verdeeld in tien etappes, in negen kubgraden en de dangraad. Beheers je de stof voor een kubgraad dan kan je hierover examen afleggen. Met je band laat je zien voor welke kubgraad je geslaagd bent. Bij een even graad heeft de hele band een kleur, bij een oneven graad voorzie je de oude band van twee gekleurde slippen (een gekleurde slip bestaat uit een gekleurd strookje van ongeveer 1 cm. breed, dat zich op ongeveer 5 cm. van de uiteinde van de band bevindt; aan ieder uiteinde van de band zit een slip). In plaats van bijvoorbeeld `de zevende kubgraad' spreken we over `de zevende kub' of `de gele band, groene slip'.

Hieronder vind je een schematisch overzicht van de examenstof per kubgraad. In de brochures van Kub tot Dan staat de stof gedetailleerd beschreven. Details vind je ook in het UTI-boek “Werkboek 1ste Dan”. De examenstof is in dit boek overigens iets anders verdeeld over de kubgraden. Het schema laat ook zien welke kleuren band en slip er zijn en het geeft de relatie tussen de kubgraad en de bandkleur (in het schema staat “B” voor band en “S” voor slip). Per graad staat aangegeven wat de nieuwe stof is. De stof voor de eerdere kubgraden hoort echter ook bij de examenstof. De examencommissie stelt zelfs hogere eisen aan de beheersing van de `oude' stof. De oude stof moet er `goed inzitten': we willen immers de technieken aanleren als een geconditioneerd reflex. Verder stelt de commissie, naarmate de graduatie hoger wordt, `hardere' eisen aan de uitvoering van de basistechnieken (standen, aanhaalpunten, etc.).

Je krijgt twee keer per jaar de gelegenheid om een examen af te leggen voor een kubgraad. Je mag natuurlijk alleen op als je de stof redelijk beheerst. Voor technische voorwaarden en details, zie het examenreglement. In principe ga je op voor één kubgraad, maar je kunt (maximaal) een graad overslaan. Je moet dan uiteraard de stof voor de twee nieuwe kubgraden beheersen, maar je moet bovendien extra goed presteren (7 of meer) voor de eerste van deze twee nieuwe graden: de stof voor deze graad wordt als het ware gezien als `oude' stof (en wordt beoordeeld als uitgelegd in de vorige alinea).

De vereniging zorgt voor slippen en banden: die krijg je van de club als je geslaagd bent.

Examenresultaten worden afgetekend in je taekwondo paspoort.

Dangraadexamens leg je af bij de nationale of internationale commissie, kubgraadexamens worden door onze vereniging afgenomen. Dangraden (ook wel meestergraden genoemd) worden internationaal erkend, terwijl kubgraden in principe alleen gewaardeerd worden door verenigingen die ook bij de bond aangesloten zijn. Kubgraden vervallen als je een jaar of langer niet meer ingeschreven bent bij een vereniging. Dangraden blijven altijd `geldig' (net als in het voortgezet onderwijs, waar tentamenresulaten na verloop van tijd vervallen in tegenstelling tot examenresultaten). Dangraden geven het recht tot het dragen van een zwarte band.

De stof voor de eerste dan en voor de eerste kub is hetzelfde. Als je de eerste kub gehaald hebt kan je dus ook voor de eerste dan op. Toch moet er tussen het examen voor de tweede kub en het dangraadexamen minstens één jaar zitten. Het idee is dat je in deze periode meer routine opdoet en alles beter laat `bezinken'. Je moet dus hard trainen ook in deze periode, maar je mag enig vertrouwen hebben dat je het examen voor de eerste dan gaat halen want je hebt het voor de eerste kub ook gehaald.


Overzicht van de exameneisen tot de eerste Dan

Voor een papieren versie, klik hier (dit documenten is in pdf, en vereist een pdf reader).

Overzicht van de exameneisen tot de eerste Dan
Graad Stapseries Sprong Spar- Zelf-
      1-stap 2-stap tech- ren á verde- Breek-
Kub Band Tull hand voet   nieken 30 sec diging testen
9 gele S Chon-Ji  1           
8 gele B Dan-Gun      1    1   zijwaartse trap
7 groene S Do-San  2        1 1 2
6 groene B Won-Hyo    1   2    2   voorwaartse trap
5 blauwe S
Yul-Gok
1ste Ki vorm
 3        2 2 2 ronde trap
4 blauwe B Joong-Gun    2   3    2   achterwaartse trap
3 rode S Toi-Gye  4      hand 2 3 2 vuiststoot
2 rode B
Hwa-Rang
Kwon-Moo-Gun
     4    2 1   meshandslag
1 zwarte S Choong-Moo      5  voet 2 1 4 2 haaktrap
Opmerking. Als je op het nummer van de kubgraad klikt, dan krijg je (in de pdf formaat) een trainingsschema voor die graad.
1 Sparren tegen meerdere tegenstanders.
2 Zelfverdediging: er zijn geen voorgeschreven series: de cijfers verwijzen naar hogere kwaliteitseisen betreffende de uitvoering.


Inschrijving voor een kubgraadexamen

Wil je aan een kubgraadexamen meedoen dan moet de contributie voor onze vereniging betaald zijn, je tobok van een embleem voorzien zijn en je UTI-paspoort volledig ingevuld zijn waar het ingevuld moet zijn (een deel van pagina 5 moet jezelf invullen!) en van een pasfoto voorzien zijn. Verder

 1)   zal de leraar minimaal een week voor het examen met je overleggen of je toe bent aan een volgende graad. Hij kan je adviezeren om een examen over te slaan. Het is verstandig om zijn advies op te volgen.  
 2)   moet je bij de examencommissie voor aanvang van het examen het UTI-paspoort inleveren.  

Het UTI-paspoort wordt na het examen door een lid van de examencommissie ingevuld en ondertekend en de les na het examen aan je teruggegeven (het papier waar het paspoort van gemaakt is absorbeert inkt slecht: het aftekenen van de nieuwe graad gelijk na het examen zou tot vlekken kunnen leiden). Aan het examen zijn verder geen kosten verbonden.


ad 1) Het `advies' van de leraar wordt door de examencommissie meegewogen bij de beoordeling. Je kunt altijd op examen, maar dat is mischien niet verstandig: je prestaties op de les zullen dan niet meetellen.

ad 2) Zorg ervoor dat je paspoort netjes verzorgd is (geen ezelsoren).


Taekyon Houten
2021-09-04